Kariéra

Pro nás je společnost Zentiva místem, kde se nám dobře pracuje. Přemýšleli jste někdy o tom, kolik hodin denně strávíte v práci? Tak proč si ji nezařídit tak, aby pro vás byla příjemná? Přejeme si, aby vás vaše práce bavila – každý okamžik vašeho profesního života. Společnosti Zentiva se daří postupně růst a proto svým lidem neustále nabízí nové příležitosti. Pomáháme vám objevit váš talent a naplno využít váš potenciál. Všichni společně naplňujeme náš cíl zajišťovat volný přístup k léčivům, na která lidé spoléhají každý den. Dobře víme, že dokážeme měnit svět k lepšímu, pokud se semkneme do jediného nedostižného týmu.

Talent Marketplace

Cílem společnosti Zentiva je dosadit správné lidi ve správný čas na správnou pracovní pozici. Rádi bychom přetavili váš talent do našeho úspěchu.
V oblasti rozvoje pracovníků a kariérního růstu vyznáváme především otevřenost, a proto jsme zavedli systém řízení umožňující neustálý dialog mezi zaměstnancem, jeho vedoucím a partnerskými personálními pracovníky.
Volná pracovní místa se transparentně zveřejňují na našem portálu Talent Marketplace. Přejeme si, aby naši pracovníci přemýšleli o své kariéře a své představy s námi bez obav konzultovali. Rádi bychom vás získali na svou stranu!

Jak získat práci u nás

Stačí jediné kliknutí a můžete začít svůj nový život! Jste přesvědčeni, že práce ve společnosti Zentiva je pro vás to pravé? Sdílíte náš cíl? Rádi byste měli práci, která vás baví, a našli jste u nás místo naplňující vaše očekávání?
Své budoucí pracovníky vybíráme na základě jejich cílů a kvalifikace bez ohledu na to, v jaké fázi svého života či kariéry se právě nacházíte, jaké schopnosti máte, odkud pocházíte, jakou víru vyznáváte či k jakému pohlaví se hlásíte.


Poznejte společnost Zentiva

Ve společnosti Zentiva jsme hrdí na to, že...

... naše kořeny sahají 530 let do historie až k malé lékárně U Černého orla, která kdysi sloužila pražským občanům. Nejenže nás tento historický odkaz utvrzuje v našem odhodlání sloužit v první řadě zákazníkovi, ale zároveň formuje naše priority s cílem zajišťovat udržitelnou zdravotní péči i zdravý podnik pro budoucí generace.

... podporujeme genderovou diverzitu a vytváříme tak pracovní kolektiv, který dokáže vdechnout život našim superschopnostem. Celkem 54 % naší pracovní síly tvoří ženy; v rámci vedoucích pracovníků je podíl žen 45 %, ve vrcholném vedení 39 % a v nižším managementu 43 %. Na pozicích generujících příjmy je podíl žen 42 % a na vědeckých, technologických a technických pozicích tato hodnota dosahuje 49 %. Naším cílem je vybudovat vyváženou pracovní sílu.

... platíme spravedlivou a rovnou odměnu za práci. Platy žen jsou o 1,5 % nižší než platy mužů. Příčinu této nerovnosti odhalila analýza rozdílů na základě typu pracovní pozice, postavení v rámci společnosti, kategorie pracovní pozice, věku zaměstnanců, místa výkonu práce a fáze jejich kariéry. Tuto analýzu provádíme každý rok.

... náš tým tvoří pracovníci 4 generací s různými názory a přístupy, které se navzájem doplňují. Více než dvě třetiny našich zaměstnanců spadají do věkové kategorie 30 až 50 let; zbývající část se rovnoměrně dělí mezi mladou generaci pod 30 let a zkušené pracovníky starší 50 let.

... náš tým zahrnuje pracovníky 51 různých národností a jen v naší centrále společně působí lidé z 28 zemí. Nejvíce pracovníků pochází z Česka (celkem 40 % z veškeré pracovní síly a 38 % v rámci vedení), Rumunska (celkem 25 % z veškeré pracovní síly a 18 % v rámci vedení) a Polska (celkem 9 % z veškeré pracovní síly a 8 % v rámci vedení).

... naše zbrusu nová Akademie Zentiva proměňuje náš přístup ke vzdělávání a rozvoji. Doposud jsme investovali 22 školicích hodin a 80 eur na jednoho zaměstnance a tento nový projekt nám pomůže ještě navýšit a správně nasměrovat dostupné zdroje.

... i přes rozsáhlé akvizice z loňského roku se naše celková fluktuace zaměstnanců držela pod oborovým průměrem, konkrétně na hodnotě 14,4 % (včetně 7,6 % dobrovolné fluktuace). Mezi hlavní příčiny odchodu patřily osobní důvody a také kariérní postup mimo společnost Zentiva s cílem dalšího profesního růstu.

... při naší práci dodržujeme bezpečnostní pravidla projektu Vision Zero a vnímáme bezpečnost jako nejvyšší prioritu. Proto jsme hrdí, že u nás v roce 2020 nedošlo k žádným smrtelným úrazům a že úrazovost spojená s pracovní neschopností dosáhla u zaměstnanců hodnoty pouze 2,03 a u smluvních partnerů čisté nuly. Nedávno jsme navíc oslavili 10 let bez pracovního úrazu v centru pro výzkum a vývoj. Do budoucna hodláme i nadále usilovat o naplňování cílů projektu Vision Zero!

... i přes krizi spojenou s pandemií COVID se nám za uplynulé 3 roky podařilo zdvojnásobit počet pracovníků. Loni jsme přijali 1814 nových lidí a celých 39 % volných míst jsme dokázali obsadit interně.

... máme důvěru svých pracovníků, kteří vědí, že s nimi jednáme spravedlivě a s úctou. Udržujeme dobrou spolupráci se zástupci odborových organizací a rad zaměstnanců, v nichž působí 63 % naší pracovní síly. Společně řešíme výzvy i příležitosti, a pomáháme tak společnosti Zentiva vítězit. #HelpZentivaWin.

... naše dobrovolnická iniciativa #WeHelpOthers zaznamenala značný úspěch díky mimořádné angažovanosti našich pracovníků napříč celou společností. V roce 2020 jsme na pomoc druhým přispěli více než 67 000 eur, a celkově jsme sami nebo ve spolupráci s důvěryhodnými partnery věnovali na dobročinné účely částku 720 000 eur.

... studenti a absolventi českých vysokých škol nás již šestým rokem v řadě zvolili nejlepším zaměstnavatelem v naší domovské České republice, v rámci oboru farmacie a zdravotní péče.

 

... naši lidé si navzájem dodávají energii díky nadšení pro svou práci a silnému smyslu pro spolupráci a podnikavost. Každý rok pořádáme průzkum, který nám umožňuje měřit angažovanost v rámci celé společnosti – naposledy se do něj zapojilo celých 91,3 % zaměstnanců a výsledný index angažovanosti dosáhl dokonce 81 %, na což jsme všichni velice hrdí.