Udržitelnost v Zentivě

V Zentivě zajišťujeme dodávky vysoce kvalitních a cenově dostupných léků lidem, kteří je potřebují každý den v Evropě i mimo ni. Děláme to zdravým a udržitelným způsobem.
Naše strategie udržitelnosti je postavena na třech pilířích: Lidé, Partneři a naše Planeta, a řídí se principy ESG (Environmental, Social, Governance).

„V Zentivě je každý z nás jedinečný, odlišný, ale spojuje nás poslání pomáhat lidem dobře žít prostřednictvím vývoje a dodávek vysoce kvalitních a cenově dostupných léčiv. Věřím, že lidé a téma udržitelnosti musí jít ruku v ruce, aby se věci daly do pohybu. Začíná to u každého jednoho z nás a naší schopnosti změnit způsob, jakým žijeme, abychom přispěli ke zdravější budoucnosti.”
Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability.

Zjistěte více o nás a našich ambicích pro zítřek. Záleží nám na našich lidech, našich partnerech a naší planetě.

Zprávy o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti za rok 2022 obsahuje nefinanční reporting podle standardů GRI. Společnost také představuje svůj ambiciózní výhled na rok 2023, který ukazuje plné odhodlání k dosažení dalšího pokroku ve všech oblastech ESG. Zjistěte více informací.

Zentiva zveřejňuje svou strategii udržitelného rozvoje a své aktivity v této oblasti. Objevte zprávu a poznejte lidi, kteří stojí za našimi aktivitami.

2022

2021

Sustainability Report 2022

Sustainability Report 2021