Udržitelnost v Zentivě

V Zentivě zajišťujeme dodávky vysoce kvalitních a cenově dostupných léků lidem, kteří je potřebují každý den v Evropě i mimo ni. Děláme to udržitelným způsobem.
Naše strategie udržitelnosti je postavena na 3 pilířích: Lidé, Partneři a Naše planeta a řídí se výsledky hodnocení ESG (Environmental, Social, Governance).


 

Pilíře naší strategie udržitelnosti:


Lidé

Budujeme Zentivu jako skvělé místo pro práci, kde každý může být sám sebou. Pečujeme o naše zaměstnance, jejich blízké a lidi, kterým poskytujeme služby, transparentně komunikujeme a vytváříme hodnoty jako jeden tým.

 


 


Partneři

Budujeme udržitelné vztahy s našimi partnery, kteří sdílejí stejnou vizi jako my.


Planeta

Zentiva přispívá k zelenější planetě tím, že se zavazuje být uhlíkově neutrální do roku 2030. Dosáhneme toho komplexní klimatickou strategií, která se zaměřuje na snižování emisí uhlíku, využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování spotřeby vody a energie, a snižování množství odpadů. Výsadbou stromů a investicemi do projektů v oblasti biodiverzity pomáháme planetě, aby zůstala zdravá.

 


„V Zentivě je každý z nás jedinečný, odlišný, ale spojuje nás poslání pomáhat lidem dobře žít prostřednictvím vývoje a dodávek vysoce kvalitních a cenově dostupných léčiv. Věřím, že lidé a téma udržitelnosti musí jít ruku v ruce, aby se věci daly do pohybu. Začíná to u každého jednoho z nás a naší schopnosti změnit způsob, jakým žijeme, abychom přispěli ke zdravější budoucnosti.”
Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability.

Zpráva o udržitelnosti 2021

Poprvé zveřejňujeme naši strategii a její kroky. První zpráva Zentivy o udržitelnosti poskytuje přehled o přístupu společnosti k udržitelnosti, zahrnuje úspěchy v roce 2021 a přináší výhled a ambiciózní cíle, k nimž se tým zavázal, aby ukázal, že je to možné – pro společnost a pro naši planetu.

Objevte naši Zprávu o udržitelnosti a poznejte ty, kteří stojí za našimi aktivitami.