Udržitelnost v Zentivě

V Zentivě přinášíme zdraví a wellbeing pro všechny generace. Zabezpečujeme dodávky vysoce kvalitních a cenově dostupných léků lidem, kteří je potřebují každý den, v Evropě i mimo ni. 

Udržitelnost je integrována do naší obchodní strategie a na paměti ji mají všichni naši zaměstnanci, kteří sdílejí společnou odpovědnost za péči o lidi, partnery a planetu. Při implementaci naší strategie udržitelnosti se řídíme zásadami ESG (Environmental, Social, Governance).

 

Zjistěte více o nás a našich ambicích pro zítřek. Záleží nám na našich lidech, našich partnerech a naší planetě. 

Zprávy o udržitelnosti

Zpráva o udržitelnosti za rok 2023 obsahuje nefinanční reporting podle standardů GRI. Společnost také představuje svůj ambiciózní výhled na rok 2024, který ukazuje plné odhodlání k dosažení dalšího pokroku ve všech oblastech ESG. Zjistěte více informací.

Zentiva zveřejňuje svou strategii udržitelného rozvoje a své aktivity v této oblasti. Objevte zprávu a poznejte lidi, kteří stojí za našimi aktivitami.

2023

2022

2021

Sustanability Report 2023

Sustainability Report 2022

Sustainability Report 2021

Certifikace v oblasti udržitelnosti

Více informací o udržitelnosti a o tom, co můžete udělat, najdete v naší sérii podcastů. Každý malý krok se počítá.