Sloužíme lidem

Když se Zentivě daří, více lidí dostane léky, které potřebují

Zentiva serve

Kořeny Zentivy sahají více než 530 let zpět do lékárny U Černého orla v Praze, která existuje dodnes. Jsme hrdí na naše dědictví a naši historii. Dává nám perspektivu pro vytváření udržitelné budoucnosti naší společnosti.

Náš obchodní model je založen na poskytování značkových léků, speciálních léků, léků s přidanou hodnotou, volně prodejných léků a generických léků. Každý rok dostává více pacientů léčbu „zlatého standardu“, přičemž náklady na tuto léčbu se pro plátce snižují.

Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky a partnery v dodavatelském řetězci jsme schopni udržet úroveň našich zákaznických služeb během významných výkyvů poptávky. Jak postupujeme a společnost roste, posilujeme naši schopnost posuzovat a předvídat rizika a rychle se přizpůsobovat novým okolnostem a výzvám.

Naše geografická expanze po Evropě je téměř kompletní. Na konci roku 2021 Zentiva rozšířila své obchodní aktivity do Španělska a Nizozemska. Získala tak přítomnost na 95 % kontinentálního evropského trhu se sítí 34 dceřiných společností, 7 poboček a zastoupením ve 35 zemích.

B2B – zjistěte více o Zent2U

Služby B2B jsou středobodem našeho plánu růstu. Jsme lídrem v oblasti urologie, kardiologie, onkologie a přípravků proti bolesti. Specializujeme se na hormony, sterilní a peletové technologie. Máme vlastní vývoj a konkurenceschopná, vysoce kvalitní výrobní zařízení. Prokazujeme vysokou intenzitu operací, převádíme více než 80 produktů ročně a těžíme ze zkušeností s globálními regulacemi.

Více informací na https://www.zent2u.com.