Vyvíjíme léčiva


Jsme předním výrobcem generických léčiv a náš obchodní model je proto zaměřen na dostupnost a cenovou výhodnost našich produktů.

To nám nebrání využít naše know-how a investovat do výzkumu zaměřeného na zlepšení hodnoty a kvality života pacientů a spotřebitelů.

Zentiva má dvě výzkumná a vývojová centra, v Praze a v Ankleshwaru. Náš výzkumný a vývojový tým používá špičkové metodiky k vývoji a aktivnímu řízení životního cyklu účinných látek, podporuje inovace ve formulaci léčivých přípravků a přináší bioekvivalentní léčiva s přidanou hodnotou evropským regulačním orgánům ke kontrole a schválení. Kromě toho aktivně hledáme způsoby, jak snížit náklady a naši uhlíkovou stopu během výroby a dodávek léčiv.

Naše inovační strategie

V roce 2022 dosáhl náš vývojový tým klíčového milníku v podobě vůbec prvního generika s přidanou hodnotou (value added medicine, VAM) od Zentivy.

Dasatinib, registrovaný ve Spojeném království a zemích EU, je život zachraňující onkologická léčba, která zajišťuje vstřebávání účinné látky bez ohledu na kyselost v žaludku změněnou přírodními podmínkami nebo vlivem souběžně podávaných léků. Dasatinib se používá k léčbě lidí s chronickou myeloidní leukémií a lidí s akutní lymfoblastickou leukémií, kteří mají pozitivní chromozom Philadelphia.

 


Interní schopnost je posilována sítí akademických partnerství včetně stěžejního programu „The Parc“ a „Programu otevřených inovací“.

O The Parc

Zentiva je zakládajícím členem The Parc (The Pharmaceutical Applied Research Center), farmaceutické výzkumné platformy nabízející postgraduální program ve formě průmyslových doktorátů. Je založen na spolupráci mezi akademickými a průmyslovými partnery. Umožňuje nám řešit skutečné problémy přímo spojené s některými stěžejnými výzvami ve zdravotnictví a implementovat výsledky do skutečných produktů. Za 4 roky existence má The Parc již 37 absolventů, kteří jsou velmi úspěšní a našli uplatnění v Zentivě, jiných českých společnostech nebo v zahraničí. Ke konci roku 2022 bylo ve studijním programu The Parc celkem 32 studentů.


O našem Programu otevřených inovací

Naši odborníci pokračují ve zkoumání nových způsobů, jak zlepšit současné farmaceutické produkty, zjednodušit administrativu, zvýšit compliance pacientů a zachovat zdravotní péči dostupnou pro každého.

Inovace znamená spolupráci a my bychom rádi spojili síly s těmi, kteří mají stejné odhodlání a kladou si stejné otázky jako my.

S naším Programem otevřených inovací můžeme společně dosáhnout rozdílu.