Vyrábíme léčiva

Polovina zaměstnanců Zentivy pracuje v týmech Industrial Operations a Product Supply

Zentiva má čtyři výrobní závody: jeden v Praze, dva v Bukurešti a jeden v Ankleshwaru. Tyto závody vyrábějí více než 50 % dodávek léčiv od Zentivy, zbytek pochází ze sítě 300 našich dodavatelských partnerů. Výrobní závod v Praze oslavil v roce 2021 výročí 90 let provozu, závod v Bukurešti pak v roce 2022 oslavil výročí 60 let.


Naše provozní a inženýrské týmy jsou neustálým zdrojem nápadů, jak zlepšit náš příspěvek k udržitelnosti. Náš závazek stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 (pro Scope 1 a Scope 2) do značné míry závisí na naší schopnosti dosáhnout průlomu v naší procesní technologii a v našich způsobech práce.