Členství v oborových organizacích

Společnost Zentiva je hrdým členem organizace Medicines for Europe.

Organizace Medicines for Europe zastupuje farmaceutické firmy dodávající většinu léčiv prodávaných na evropských trzích a zároveň propaguje obor výroby generických a biosimilárních léčiv a také léčiv s přidanou hodnotou. Jakožto přední partner pro zajišťování lepší zdravotní péče si přejeme pomáhat všem Evropanům k lepšímu zdraví i celkové pohodě díky snadnějšímu přístupu k vysoce kvalitním léčivům. Portfolia jednotlivých členů organizace Medicines for Europe dohromady pokrývají 80 % terapeutických oblastí, čímž zabezpečují udržitelnost evropských zdravotnických systémů pro budoucí generace.

Souzníme s posláním této organizace a sdílíme její hodnoty. Proto se aktivně podílíme na její činnosti jako členové provozního vedení, představenstva i několika výborů, a pomáháme tak dosahovat hlavních cílů. Ve společnosti Zentiva dodržujeme Etický kodex, který zajišťuje uplatňování etických marketingových postupů v našem oboru.

Naše přidružené subjekty v řadě zemí jsou také členy místních asociací na podporu generických léčiv.

Neposkytujeme žádné příspěvky ani platby politickým kampaním, politickým organizacím, lobbistům či subjektům osvobozeným od daně ani žádným jiným uskupením, která slouží k ovlivňování politických kampaní.

Zentiva tedy potvrzuje, že jsme ve fiskálním roce 2022 neposkytli žádný příspěvek na politické účely (politické příspěvky).