Diversity & Inclusion

Ve společnosti Zentiva jsme sami sebou.
Každý z nás přispívá vlastním jedinečným talentem k naplňování jediného společného cíle: zajišťovat volný přístup k vysoce kvalitním a dostupným léčivům pro lidi, kteří se na ně spoléhají každý den. Vynikáme nad ostatními právě tím, kdo jsme, co známe a jak jednáme, a tuto výjimečnost ještě umocňuje náš způsob práce postavený na kvalitních základech. Protože věříme, že zdravotní péče by měla být právo a nikoli výsada, pomáháme všem a zároveň počítáme se všemi. Inkluzivnost není pouze jednou z našich superschopností – je v naší mysli, v našich srdcích a v našich rukách! 

Životní zkušenost:

Ve společnosti Zentiva pracují lidé napříč čtyřmi generacemi a všichni společně, se stejným nadšením, usilují o naplňování našich závazků. Vítáme svěží přístup mladých a současně budujeme svůj úspěch s podporou těch, kdo již nashromáždili určitou životní zkušenost.

Schopnosti:

Na našich pracovištích vedle sebe působí lidé různých kognitivních, sociálně-emocionálních a fyzických schopností. Věříme, že sdílení našich každodenních zkušeností má potenciál měnit životy k lepšímu.

Rozmanitost kultur:

Ve společnosti Zentiva pracují lidé více než 50 národností, s různým etnickým původem. Bez ohledu na geografické hranice a kulturní rozdíly se učíme od sebe navzájem a budujeme svůj úspěch na sdílení toho nejlepšího ze všech světů.

Otevřenost různým vyznáním:

Usilujeme o vzájemné porozumění a pochopení toho, jak víra ovlivňuje životní rozhodnutí a obecně způsob života. Proto přistupujeme ke všem lidem stejně, bez ohledu na jejich náboženské či filozofické vyznání.

Gender:

V naší společnosti podporujeme lidi v tom, aby byli sami sebou, bez ohledu na jejich vztahové preference. Usilujeme o vyvážený tým s ohledem na gender i příslušnost ke komunitě LGBTQI+, protože víme, že právě rozmanité prostředí dokáže vdechnout život našim superschopnostem.

Odkudkoli:

Ve společnosti Zentiva vítáme pracovníky s různým vzděláním a z různých oborů. Důvěřujeme svým vědcům, svým obchodním i oborovým přispěvatelům a také svým odborníkům, kteří nám pomáhají.

Podrobnější informace o našich Zásadách diverzity a inkluzivního přístupu naleznete zde.