Naše závazky

NAŠE ZÁVAZKY

Naše mise

Zentiva je přední vývojová společnost a dodavatel vysoce kvalitních léků na předpis a spotřebitelských značek. V souvislosti s naším růstem poskytujeme léky stále většímu počtu osob, které je potřebují. Veškerá naše podnikatelská činnost vychází z důvěry a odpovědnosti vůči pacientům.

Naše etické zásady

Zentiva uplatňuje 6 sdílených zásad, tzv. SuperpowerZ – právě ty tvoří rámec hodnot a chování, které očekáváme od našeho týmu a na kterých budujeme zdravé podnikání, na něž můžeme být všichni hrdí. Náš tým rovněž absolvoval podrobné školení o etickém kodexu společnosti Zentiva, který se opírá o program dodržování předpisů společnosti a kulturu otevřené komunikace. Tento etický kodex zároveň sdílíme se všemi našimi obchodními partnery. Více informací najdete v našem našem etickém kodexu.

Diverzita a inkluze

Každý z nás je jedinečný. Jeden od druhého se lišíme, ale spojuje nás společné poslání pomáhat lidem dobře žít díky vývoji a dodávkám vysoce kvalitních a zároveň cenově dostupných léků na předpis a spotřebitelských značek. V Zentivě věříme, že tzv. diverzita, tedy rozmanitost, je zdrojem obrovské energie a síly a každý by se měl cítit vítán, být sám sebou a maximálně přispívat podle svých schopností. Více informací o našem závazku v oblasti diverzity, inkluze (začleňování), rovného zacházení a sounáležitosti najdete v našich zásadách diverzity a inkluze.

Lidská práva a boj proti modernímu otroctví

Zentiva, včetně všech svých zaměstnanců, členů představenstva, dceřiných společností a přidružených subjektů, respektuje a podporuje ochranu lidských práv napříč svými obchodními operacemi. Tento přístup se týká rovněž chování a praxe našich partnerů i našeho dodavatelského řetězce a sítě zdrojů, v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv. Více informací o našem závazku v této oblasti najdete v našich zásadách pro oblast lidských práv a boje proti modernímu otroctví.

Boj proti korupci a úplatkářství

Zentiva vykonává veškeré své obchodní aktivity v plném souladu s platnými zákony a předpisy a naším etickým kodexem. Ve všech stycích a obchodních jednáních uplatňujeme politiku nulové tolerance vůči korupčním praktikám. Celý náš tým je povinen hlásit jakékoli potenciální střety zájmů a umožnit tak jejich prověření naším výborem pro dodržování předpisů. Více informací najdete v našich protikorupčních zásadách.

Due Diligence

Zentiva spolupracuje pouze s kvalifikovanými a renomovanými třetími stranami, které jednají v plném souladu s našimi hodnotami a zásadami. Díky procesu hloubkové kontroly (due diligence) může Zentiva prověřit relevantní informace a náležitě je zohlednit při angažování, výběru a hodnocení třetích stran – tento postup rovněž souvisí s naším programem odpovědného zajišťování zdrojů.

Politika HSE

Zentiva usiluje o zanechání pozitivního odkazu dalším generacím a neustále pracuje na poskytování vysoce kvalitní a dostupné zdravotní péče současným generacím. Jsme zodpovědní za životní prostředí i za naše zaměstnance a další zúčastněné strany. Proto deklarujeme a denně dodržujeme následující Politiku HSE.

Otevřená komunikace o porušování předpisů

Všechny informace, které nám budou na linku oznámeny, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, anebo od anonymního zdroje, budou považovány za důvěrné a budou zprocesovávány v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde https://www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice.

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Czech Republic