Pečujeme o lidi, partnery a o planetu

„Pečujeme“ je synonymem pro realizaci naší Strategie udržitelnosti. Zaměřujeme se na tři pilíře a zavazujeme se pečovat o naše lidi a o lidi, kterým sloužíme, o naše partnery a o naši planetu.


handsNa výkonné úrovni máme zakotvenou politiku pro udržitelnost a jsme hrdí na to, že jsme vytvořili Strategii udržitelnosti Zentivy s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými cíli podle zásad E (environment), S (social) a G (governance). Vycházíme z hluboké analýzy definování naší materiality a studia rizik a implementujeme plán k udržitelné budoucnosti.

Růst globálních ekonomik a industrializace přímo ovlivňují zdraví a budoucnost naší planety. Souhlasíme s cíli Pařížské dohody, která řeší změnu klimatu a ukládá zvýšení teploty do roku 2050 maximálně o 1,5 stupně Celsia. Věříme, že každý musí přispět svými nejlepšími schopnostmi a že musíme být jednotní při sledování společného cíle: zajistit, aby si budoucí generace mohly užívat života stejně jako my.
Jako výrobce vysoce kvalitních a cenově dostupných léků produkuje Zentiva uhlíkové emise a je si vědoma svého dopadu na životní prostředí. Chceme se chopit této výzvy a hrát zásadní roli tím, že se připojíme ke globálnímu hnutí a akcím na zvrácení klimatických změn. Tyto myšlenky jsou základem naší klimatické strategie.

Udržitelnost považujeme za integrální a nedílnou součást naší obchodní strategie. Věříme, že díky správné politice, transparentními etickými a compliance standardy, můžeme udělat rozdíl. Jádrem naší práce je posouzení rizik a významnosti, které vytváří prostředí pro Zentivu.

Přečtěte si více o naší Strategii udržitelnosti a také o projektech a akcích prováděných v Zentivě na stránce Udržitelnost.