Podnikáme odpovědně

Jsme hrdí na to, že naši pracovníci mají silný smysl pro podnikavost a odpovědnost. Pomáhají nám tak dosahovat výsledků, na kterých nejvíce záleží, a naplňovat náš příslib našim lidem, zákazníkům, partnerům a všem ostatním obyvatelům naší planety. Naším cílem je, aby se zaměstnancům ve společnosti Zentiva dobře pracovalo a abychom ke všem svým činnostem vždy přistupovali se zřetelem ke zdraví a udržitelnosti. Plánujeme pro budoucnost, ale konáme již dnes; proto si stanovujeme ambiciózní cíle.

Záleží nám na našich pracovnících i na lidech, kterým svými léčivy sloužíme

Zentiva a COVID

Pandemie nemoci COVID-19 změnila celý svět a s ním také společnost Zentiva. Stejně jako řada ostatních firem i my jsme byli nuceni přejít na nové způsoby komunikace a postavit se novým výzvám ve zcela nepředvídatelném prostředí. Již od prvního okamžiku nám bylo jasné, že v rámci společnosti Zentiva si nemůžeme dovolit žádné narušení provozu. Jakožto výrobce léčiv jsme věděli, že lidé na nás spoléhají a očekávají nepřetržitou dostupnost svých léků, které potřebují každý den. A právě to nás motivovalo ke zvládnutí současné krize.

 • Dokázali jsme zajistit nepřetržité dodávky svých léčiv
 • Zintenzivnili jsme svou činnost, abychom svými dodávkami léčiv zvládli pokrýt rostoucí poptávku.
  V rekordním čase jsme začali vyrábět vlastní dezinfekci SANICOR
 • Po celou dobu jsme chránili své lidi a zamezovali vzniku jakýchkoli ohnisek nákazy ve svých výrobních závodech
 • Pomáhali jsme svým pracovníkům prostřednictvím různých aktivit zaměřených na podporu fyzického i duševního zdraví a celkové pohody

Zentiva a očkování

Ve společnosti Zentiva věříme, že očkování nám pomůže v boji proti nemoci COVID-19. Důkladně proto informujeme své lidi o přínosech i rizicích očkování, a to ve spolupráci s významnými osobnostmi a vědeckými asociacemi. Poskytováním transparentních a spolehlivých informací jim můžeme usnadnit rozhodování o tom, co je pro ně nejlepší.

#WeHelpOthers

omáháme potřebným: Moc dobře víme, že naši lidé mají svá srdce i mysl otevřené těm, kteří to nejvíce potřebují. Proto společnost Zentiva spustila vlastní iniciativu #WeHelpOthers. Od roku 2020 se nám již podařilo realizovat několik dílčích projektů. Děkujeme kolegům za jejich nápady a úsilí a děkujeme i všem ostatním, kdo svůj čas věnují pomoci ostatním.

Na výběru partnerů si dáváme záležet

Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, když budeme spolupracovat s důvěryhodnými partnery – to platí stejně v oblasti vývoje, výroby, služby lidem i odpovědného podnikání. Své partnery si vybíráme pečlivě a očekáváme od nich dodržování našich vysokých standardů a etických zásad.

Naši výzkumní partneři 

Společnost Zentiva je zakládajícím členem platformy The Parc specializované na farmaceutický výzkum, která nabízí postgraduální program postavený na spolupráci partnerů z akademické a soukromé sféry. Účastníkům umožňuje řešit skutečné problémy z praxe přímo související se zásadními výzvami dnešní doby a následně realizovat výsledky ve formě skutečných výrobků!

Podrobnější informace

Naši výrobní partneři

Naše celkové výrobní kapacity, které stojí především na 4 plně vlastněných závodech, doplňuje síť externích výrobců. Více než 100 dlouhodobých partnerů nám pomáhá zajišťovat dodávky vysoce kvalitních a dostupných léčiv, na něž se lidé spoléhají.

Společnost Zentiva si zakládá na odpovědném nakupování vstupních materiálů. Pokud nad určitou činností nemá přímou kontrolu, naši zaměstnanci spolupracují na zajištění férových dodávek v souladu s etickými principy a veškerými příslušnými předpisy. Všichni noví dodavatelé musejí nejprve úspěšně projít auditem potvrzujícím, že splňují očekávané standardy. Zároveň průběžně provádíme posouzení rizik, jehož výsledky pravidelně vyhodnocuje speciální komise společnosti Zentiva pro etické záležitosti a zajišťování souladu s předpisy. Podrobnější informace naleznete v Etickém kodexu dodavatele. Společně jsme si stanovili cílovou úroveň spokojenosti zákazníků s našimi službami v hodnotě 97 % – díky úsilí našich pracovníků i dobré spolupráci s partnery jsme aktuálně na hodnotě 96 %.

Zent2U – naše B2B divize

Podnikání v režimu B2B tvoří základní stavební kámen našeho plánu růstu. Nabízíme nejnižší výrobní náklady v oblasti urologie, kardiologie, onkologie a přípravků proti bolesti a specializujeme se na hormonální a sterilní léčiva a také granulátové technologie. Disponujeme vlastními laboratořemi pro vývoj a také konkurenceschopnými výrobními závody vysoké kvality. Dosahujeme vysoké provozní intenzity, zajišťujeme v tomto režimu více než 80 výrobků ročně a přitom dokážeme těžit ze své mezinárodní regulatorní zkušenosti.
Podrobnější informace naleznete na webové stránce https://www.zent2u.com.

Záleží nám na naší planetě

Ve společnosti Zentiva nám záleží na naší planetě. Proto jsme spustili vlastní kampaň s názvem Planeta Z, která zastřešuje všechny naše iniciativy namířené k jedinému cíli: dosažení uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2030. Již dnes tedy pracujeme na udržitelnější budoucnosti.

Na co jsme hrdí:

 • WV roce 2020 se nám podařilo snížit emise skleníkových plynů spadající do Úrovně 1 a 2 o celých 40 %. V rámci Úrovně 3 aktuálně pracujeme na lepším a pokročilejším shromažďování dat
 • Zavádíme správná opatření, což dokazuje i skutečnost, že nám dosud nebyly uděleny žádné ekologické sankce
 • Již nyní provozujeme jednu standardní výrobní jednotku se spotřebou elektřiny 0,101 kWh, spotřebou vody 0,5 l a vyprodukovaným odpadem o hmotnosti 7 g (z čehož 1,8 g/SMU připadá na nebezpečný odpad)
 • Aktuálně pracujeme na tom, abychom nejpozději do roku 2023 zavedli doporučení organizace TCFD (=pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem)
 • Jednáme se zřetelem ke své společenské odpovědnosti a po celý rok se angažujeme v aktivitách na podporu udržitelné budoucnosti.