Zprávy ze společnosti Zentiva

28. července 2023    /    Témata

Pawel Stasiak: V Zentivě mě nadchla svoboda v profesním i osobním rozvoji

V Zentivě je jednou z našich superschopností inkluzivita. Náš rozmanitý tým v pražské centrále zahrnuje pracovníky téměř třiceti národností, čtyř generací a ve vyváženém poměru jsou zastoupeny ženy a muži. Zahraniční pracovníci nacházejí uplatnění nejčastěji v globálním vedení společnosti a v našem vlastním výzkumném a vývojovém centru, kde vznikají inovace v lékových formulacích či technologických postupech. Zde je prostředí mezinárodní a otevřené, pracovním jazykem je angličtina. Jaká je zkušenost cizince v Zentivě? Na to jsme se zeptali Pawla Stasiaka, původem z Polska, který působí na pozici Pharma Development Director.

Pawle, jak ses dostal do České republiky a do Zentivy?

Přihlásil jsem se do výběrového řízení na pozici v Zentivě. Bylo to spíš na zkoušku, ani jsem nečekal, že to může vyjít. To bylo v roce 2012, tedy před více než 10 lety.

Měl jsi nějaké obavy z práce v jiné zemi?

Byl jsem otevřený novým zkušenostem, ale samozřejmě, že zpočátku jsem si nebyl jistý, jaké to bude přestěhovat se do jiné země a jak rychle se naučím fungovat v odlišném kulturním a jazykovém prostředí. Trochu jsem se obával, zda se mi bude v Praze a ve firmě líbit. Ale obavy nebyly na místě. Zentiva vytváří velmi otevřené prostředí a vítá každého, kdo chce pracovat a přispívat k růstu firmy. A také jsem brzy zjistil, že Praha je úžasné město pro práci i pro život. Je tu spousta kultury, sportovního vyžití, příjemné prostředí a není to daleko do hor, což je pro mě důležité.

Jak probíhala tvoje adaptace v Zentivě?

Protože pocházím z Polska, nebyl to pro mě nijak velký kulturní ani jazykový šok a adaptace byla nakonec velmi rychlá. Ale asi to není jen podobností kultur: když pozoruji ostatní cizince na oddělení Vývoje, kteří jsou z různých zemí i mimo EU, vidím, že i oni se adaptují rychle. Mohou se přitom spolehnout na podporu celého týmu, stejně jako jsem se na ni mohl spolehnout já.

Objevilo se v tvé práci zde něco, co tě překvapilo nebo co ses musel znovu naučit?

Farmaceutické prostředí funguje podle všeobecných pravidel stanovených jednotně pro celou Evropu a nezáleží tedy na tom, ve které zemi člověk vystudovaný v Evropě pracuje – pravidla jsou stejná a zkušenosti z jiných zemí jsou přenositelné a uplatnitelné bez nutnosti absolvovat další vzdělání, jak je tomu například u právníků. V tom mají farmaceuti velkou výhodu.

Co je důležité pro práci ve farmaceutickém průmyslu?

Je důležité nasazení a ochota průběžně se vzdělávat, ale také otevřená mysl, kreativita a týmový přístup. Odměnou za to vše je, že výsledek své práce vidíte okamžitě a člověk má pocit, že skutečně pomáhá pacientům a má příležitost řešit složité vědecké úkoly.

Mluvil jsi o vzdělávání. Jak vypadají možnosti profesního rozvoje v Zentivě?

Zentiva nabízí špičkové vybavení a nebojí se těžkých témat, proto je to ve srovnání s ostatními podobnými společnostmi skvělé místo pro profesní růst. Nejvíce se dá dosáhnout při řešení konkrétních úkolů a výzev, nicméně je zde podporováno i teoretické vzdělávání. Díky tomu, že farmacie je velmi propojená s příbuznými vědeckými obory (chemie, biologie, medicína), je zde mnoho možností spolupracovat s českými i mezinárodními instituty a vysokými školami, což je další výborná věc. Člověk si neustále rozšiřuje obzory.

Komu bys doporučil zde pracovat?

Všem ambiciózním lidem, kteří mají zájem o kontinuální vzdělávání a velké výzvy, těm, kdo chtějí pracovat ve velkém týmu, které práce baví a je pro ně koníčkem. A těm, kdo si chtějí udělat praktický doktorát. Pro tyto zájemce ve firmě funguje „The Parc“, což je platforma vytvořená Zentivou a několika českými vysokými školami, která právě toto nabízí.

Liší se něčím práce ve tvé zemi od Česka?

Pracovní podmínky jsou hodně podobné. V Zentivě mě nadchla svoboda v profesním i osobním rozvoji. Každý zaměstnanec má vlastní karierní cestu a v rámci společných firemních hodnot si může tuto cestu sám volit a rozhodnout se, zda se vydá cestou manažerské pozice, nebo se bude věnovat vědecké práci, anebo přejde jinam v rámci firmy, což nebývá ve firmách běžné.

Kolik pracuje na vašem oddělení cizinců?

Na oddělení Vývoje tvoří cizinci minimálně 10 % z pracovníků na vědeckých a manažerských pozicích. Máme tady lidi z celé Evropy i dalších částí světa. A většinou to nejsou lidé, kteří tu jsou na rok nebo dva, ale jsou v Zentivě dlouhodobě, po mnoho let, což je další důkaz toho, že je toto prostředí naplňuje a stimuluje.

Mluvíš o Zentivě. Ale farmaceutický průmysl v České republice, to není jen Zentiva.

Zentiva je největší farmaceutická společnost v Praze, nicméně je tu i několik menších, lokálních firem a start-upů. V České republice působí také velké mezinárodní podniky, ty ale nenabízejí práci ve farmaceutickém vývoji.

Takže to vypadá, že tu hodláš zůstat?

Už se tu cítím jako doma a zakotvil jsem tu. V Praze jsem našel skutečný domov.