Oznamovatelská linka společnosti Zentiva

Speak-Up/Oznamovatelská linka společnosti Zentiva (dále jen „platforma“) je provozována na externí anonymní platformě, technicky provozované společností FaceUp Technology s.r.o. prostřednictvím cloudového řešení.

Tato platforma je zřízena za účelem hlášení skutečných nebo domnělých pochybení, porušení platné legislativy, Etického kodexu Zentivy, vnitřních pravidel a etických principů. Cílem je přijmout požadovaná opatření ke zmírnění možného nebo skutečného rizika a ochránit společnost i jednotlivce.

Nepoužívejte platformu k hlášení událostí představujících bezprostřední ohrožení života, majetku nebo životního prostředí.

Prověřování sdělených informací provádí interně oddělení Compliance v souladu s platnou legislativou a interními procesy.

Kliknutím na níže uvedený odkaz budete přesměrováni na platformu, kde je umístěn formulář.

Formulář je přednastaven jako anonymní, což znamená, že vaše identita není Zentivě známa (např. IP adresa).

Jediný způsob, jak vás může Compliance oddělení identifikovat, závisí výhradně na vašem rozhodnutí, a to pokud z vlastní vůle přenastavíte předdefinovaný anonymní režim přímo ve formuláři a uvedete své jméno do příslušného pole.

Veškeré sdělené informace jsou uchovávány výhradně v cloudovém prostředí platformy, kam mají přístup pouze vybrané osoby z Compliance oddělení.

Informace, které se s námi rozhodnete sdílet, budou dále zpracovávány jako důvěrné.

Nebudou proti vám použita žádná odvetná opatření za to, že v dobré víře použijete Oznamovatelskou linku. Odvetná opatření jsou přísně zakázána.

Odvaha se ozvat představuje základ pro budování důvěry uvnitř společnosti i navenek.

V určitých případech můžeme nám může vzniknout povinnost sdílet výsledky vyšetřování úředním orgánům, například orgánům činným v trestním řízení.

Další informace lze nalézt v Etickém kodexu, Kodexu dodavatele, příslušné legislativě a v interním předpisu o Speak-Up/Oznamovatelské lince.

Jak používat formulář:

Z uživatelského hlediska je formulář jednoduchý, stačí vybrat jednu z předem definovaných oblastí. Pokud se váš podnět vztahuje k více oblastem, případně pokud patří do oblasti, která v seznamu není uvedena, použijte pole „Jiné“.
V rámci vašeho podnětu uveďte všechny podrobnosti a případně nahrajte související dokumentaci. Zejména:

  • předmět a rozsah incidentu;
  • datum; čas nebo období, kdy k incidentu došlo;
  • místo; proč si myslíte, že byl porušen Etický kodex nebo legislativa a jakým způsobem k porušení došlo;
  • informace o zúčastněných osobách – svědci;
  • zda byl již někdo ze Zentivy o incidentu informován a může poskytnout další informace;
  • jak jste se o problému dozvěděli;
  • byl problém již vyřešen s někým jiným;
  • jakékoli další informace, které by mohly být při vyšetřování cenné.

Formulář umožňuje využít místo psaní hlasovou schránku. V případě, že se rozhodnete využít tuto formu, váš hlas bude změněn.

Jakmile formulář vyplníte, bude vám přidělen jedinečný kód – klíč. Klíč si zapište a uschovejte na bezpečném místě. Tento klíč slouží ke kontrole zpětné vazby nebo případných žádostí o doplnění ze strany Compliance oddělení. V případě, že klíč ztratíte, budete muset vyplnit formulář znovu, abyste získali nový klíč. V takovém případě nás prosím informujte v textovém poli, že navazujete na již jednou odeslaný podnět (nemusíte již vyplňovat všechny detaily, ale je třeba nás upozornit, čeho se váš původní podnět týkal).

V rámci procesu prověřování podnětu obdržíte potvrzení o přijetí a zpětnou vazbu. Tyto informace vám budou k dispozici po zadání klíče pouze v rámci platformy.

Chcete-li být automaticky informováni o stavu prověřování, můžete do příslušného pole (ne do textového pole) vyplnit e-mailovou adresu. Tento e-mail není sdílen se Zentivou a slouží pouze k zasílání upomínek z platformy v případě, že dojde ke změně stavu vámi nahlášeného podnětu. Upomínka bude odeslána z adresy  NNTB<info@nntb.cz>.

Odkaz, který v e-mailu obdržíte, vás přesměruje na hlavní vstupní stránku platformy, zde musíte vybrat pole Moje organizace a zadat kód aa0aaa0aaa. Teprve poté se vrátíte na stránku, která vyžaduje zadání klíče.

Na stránku, kde vložíte klíč hlášení, se dostanete prostřednictvím odkazu na této stránce a také kliknutím na tlačítko "Zkontrolovat oznámení" vlevo nahoře.  Proč je to tak složité? Všechny tyto kroky slouží k zachování anonymity.

ODKAZ