Iniciativa Speak Up

Tato platforma byla zřízena za účelem hlášení skutečných nebo domnělých pochybení, porušení platné legislativy, Etického kodexu Zentivy, vnitřních pravidel a etických principů; upozorňování na obavy a dotazy týkající se dodržování předpisů a dále za účelem přijetí potřebných opatření ke zmírnění potenciálního nebo skutečného rizika, k ochraně společnosti a jednotlivců.

V Zentivě věříme, že důkladné šetření a reakce společnosti na takové oznámení pomáhá zlepšovat prevenci a zajišťuje správnou reakci na takové protiprávní jednání. Proto byla v Zentivě představena Iniciativa Speak Up.

V roce 2019 přijala Evropská unie Směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (ze dne 23. října 2019, č. 2019/1937, dále jen "Směrnice"). Tato Směrnice poskytuje oznamovatelům o něco odlišnou ochranu než Inciativa Speak Up. Proto je ochrana oznamovatelů podle Směrnice implementována samostatně, a to v souladu s platným právem v zemích, ve kterých je Zentiva přítomna.

Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ vnitřní informační systém společnosti Zentiva zavedený podle Směrnice.

Pokud si přejete oznámit porušení a použít elektronický formulář podle Směrnice, v souladu s místními úpravami, odkaz najdete zde.

Mějte prosím na paměti, že vaše oznámení na lince Speak Up NEBUDE považováno a zpracováváno jako oznámení podané v rámci vnitřního oznamovacího systému ochrany oznamovatelů společnosti Zentiva a NEBUDE vám poskytnuta ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů.

Nejedná se o tísňovou linku. Nepoužívejte platformu k hlášení událostí, které bezprostředně ohrožují život, majetek nebo životní prostředí.

Všechny související kroky, včetně šetření samotného oznámení, jsou prováděny interně, a to buď oddělením Compliance, nebo jinými příslušnými odděleními v souladu s platnými právními předpisy a interními procesy.

Po kliknutí na odkaz níže, budete přesměrováni na platformu, kde je umístěn formulář pro podání Speak Up oznámení.

Jak používat linku Speak Up společnosti Zentiva

Platforma (zahrnuje také podání oznámení v podobě hlasové zprávy)

Speak Up linka společnosti Zentiva (dále jen „Platforma“) je technicky provozována společností FaceUp Technology s.r.o. prostřednictvím cloudového řešení. Vezměte prosím na vědomí, že společnost FaceUp Technology s.r.o. nemá přístup k obsahu vaší zprávy ani k informacím, které s námi sdílíte a ani k Vaší identitě.

Informace, které se nám rozhodnete sdělit, budou brány jako důvěrné a bude s nimi takovým způsobem nakládáno.

Pokud se rozhodnete, v dobré víře, oznámit zjištěné informace, nebudou proti Vám vedena žádná odvetná opatření. Odvetná opatření jsou přísně zakázána.

Odvaha promluvit představuje základ pro budování důvěry uvnitř i navenek.

V některých případech můžeme být povinni oznámit zjištění z vyšetřování veřejným orgánům, například orgánům činným v trestním řízení.

Postup pro použití Speak Up formuláře

Platforma je uživatelsky přívětivá, stačí pouze vybrat kategorii a právní subjekt. Všechny relevantní informace, které se týkají oznámení, se vyplní do pole "Další informace".

Uveďte všechny možné podrobnosti o záležitosti, například:

 • věc a rozsah věci
 • datum
 • čas nebo období
 • místo
 • proč a jak se domníváte, že k porušení došlo nebo dojde
 • zúčastněné osoby - svědci
 • zda si je někdo ze společnosti Zentiva problému vědom a může poskytnout další informace
 • jak jste se o problému dozvěděli
 • zda byl problém již někomu nahlášen (komu, kdy, jak)
 • jakékoli další informace, které by mohly být užitečné pro vyšetřování

Namísto oznámení v písemně podobě, můžete oznámení podat pomocí hlasové zprávy. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete pro hlasovou zprávu váš hlas bude změněn. Postupujte podle pokynů, které vám platforma poskytne, je uživatelsky přívětivá (místo psaní mluvíte a záznam se automaticky uloží do formuláře).

 • Jakmile do formuláře doplníte všechny údaje (písemně nebo prostřednictvím hlasové zprávy), bude vám přidělen jedinečný kód - klíč.
 • Klíč si zapište a uschovejte na bezpečném místě. Nesdělujte nám ho. V případě, že kód sdělíte třetí osobě, může být ohrožena důvěrnost vašeho oznámení.
 • Klíč použijte ke kontrole oznámení, abyste získali zpětnou vazbu nebo pro další otázky.
 • V případě, že klíč ztratíte, budete muset znovu vyplnit formulář, abyste získali nový klíč. V takovém případě nás prosím v textovém poli informujte, že navazujete na již nahlášenou záležitost (nemusíte znovu vyplňovat všechny údaje, ale uveďte prosím informace, čeho se nahlášená záležitost týkala).

V rámci procesu prověřování podnětu obdržíte potvrzení o přijetí oznámení. V případě zpětné vazby je nutné vrátit se do Platformy, a to pomocí použití svého klíče.

Pokud chcete být automaticky informováni o všech změnách týkajících se Vašeho oznámení, můžete vyplnit e-mailovou adresu v příslušném poli (nikoli v poli samotného textu). Tento e-mail slouží pouze k zasílání upomínek z platformy v případě, že se něco změní. Tyto upomínky budou zasílány z NNTB<info@nntb.cz >.

Odkaz, který obdržíte v e-mailu, vás přesměruje na hlavní vstupní stránku platformy, kde musíte vybrat pole "Moje organizace" a zadat přístupový kód aa0aaa0aaa. Teprve poté se vrátíte na stránku, která vyžaduje zadání vašeho klíče.

Na stránku, kam vložíte klíč, se dostanete prostřednictvím odkazu na této stránce a také kliknutím na tlačítko "Zkontrolovat oznámení" vlevo.

ODKAZ

Compliance kontakty a kontakt Speak Up linky:

compliance@zentiva.com
Tel.: +420 267 242 440

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U kabelovny 529/16
102 00 Prague 10, Czech Republic