Zprávy ze společnosti Zentiva

PARC Awards

2. února 2024    /    Zprávy

Zentiva udělila PARC Awards, vítězný projekt využívá 3D biotisk

PRAHA – 2. únor 2024   Už pošesté rozdělila Zentiva ceny mladým vědcům z Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc), jehož je spoluzakladatelem. Ocenění ve dvou kategoriích mířila do rukou řešitelů nejlepších projektů v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje léčiv. The Parc se v uplynulém roce rozrostl a průmyslový doktorát pod jeho záštitou aktuálně studuje 35 doktorandů. Za rok 2023 publikovali 22 vědeckých článků, přednesli 44 příspěvků na konferencích, 4 z nich vycestovali na stáže v rámci mezinárodního programu ORBIS. Byly také podány 2 patentové přihlášky a grantové agentury podpořily 19 projektů, které jsou založeny na spolupráci v rámci The Parc.

Doktorandi centra The Parc, které založila Zentiva ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, byli oceněni každoročními The Parc Awards ve dvou kategoriích. V kategorii Student Choice Award zvítězila Doreen Prittsová s projektem „Příprava a aplikace 3D tištěných biologických bariér pro permeační studie.“ Vítězný projekt se zaměřuje na průchod léčiva zažívacím traktem, tzv. permeaci. Využívá 3D tisk pro vytvoření struktury napodobující střevní stěnu, včetně vrstvy živých buněk zodpovědných za transport léčiv. 

Druhou studentskou cenu si odnesla Anežka Nováková za svůj projekt „Vývoj inhalačních lékových forem a jejich testování in vitro a in vivo“. Inhalace je vhodnou formou podání pro nová léčiva, zejména díky vyhnutí se first-pass efektu a možným nežádoucím interakcím v trávicím traktu. Třetí cenu získal Adam Waněk za svou práci „On-line měření a řízení kontinuálních procesů ve farmaceutické výrobě.“  Kontinuální výroba představuje budoucnost ve výrobě léčivých přípravků, při které se zvyšuje efektivita výroby díky procesu bez přerušení. Léky jsou tak nejen dostupnější, ale jejich výroba v konečném důsledku zanechává nižší uhlíkovou stopu. Cenu vítězi předal Boris Sananes, generální manažer Zentiva Česká republika.

Volbou expertů jsou nanočástice

V kategorii Expert Choice Award uspěl Stanislav Chvíla s výzkumem na téma „Nanokrystalické suspenze jako platforma pro doručování špatně rozpustných účinných látek a neuroaktivních steroidů.“ Nanočástice účinných látek mohou být s výhodou použity pro zlepšení současných produktů, stejně jako nových léčiv, Nanočástice zvyšují biodostupnost obtížně rozpustných léčiv a umožňují hladší přechod od předklinické do klinické fáze vývoje. Cenu vítězi předal prof. Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

„Nesmírně nás těší pestrost a kvalita projektů, které naši studenti řeší. Ještě lepší je, že to nejsou jen nápady na papíře, ale reálné, přínosné a proveditelné projekty, které jsou díky spojení se Zentivou převáděny do praxe. Velké díky patří všem průmyslovým a akademickým vedoucím, díky jejichž součinnosti mohou takto kvalitní projekty vznikat. To je jeden ze zásadních přínosů průmyslových doktorátů, jako je ten v rámci The Parc,“ shrnuje prof. František Štěpánek, vědecký ředitel The Parc. 

V The Parc je aktuálně zapojeno 35 studentů a 39 vedoucích, z nichž 14 je z akademického prostředí a 25 tvoří experti ze Zentivy. Za uplynulý rok 7 absolventů obhájilo titul Ph.D, 9 studentů ukončilo The Parc program a přibylo 11 nováčků. Na kontě mají za dobu existence centra přes 30 patentů, více než 100 vědeckých publikací a mnoho prestižních ocenění. 

O centru The Parc

The Parc založila Zentiva s přispěním agentury pro podporu podnikání a investic Czech Invest, a ve spolupráci se třemi akademickými partnery: Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Karlovou v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. The Parc poskytuje akademické vzdělání světové úrovně v kombinaci s praktickými průmyslovými a obchodními zkušenostmi pod vedením odborníků z akademického světa i farmaceutického průmyslu. Umožňuje studentům získat postgraduální školení ve farmaceutických vědách týkajících se chemie, farmaceutické technologie, biofarmacie a klinického výzkumu. Výsledky studentského výzkumu jsou často přímo implementovány do reálných produktů uváděných na trh a pomáhají opravdovým pacientům. Ve spolupráci s akademickými partnery po celé Evropě nabízí The Parc také stáže pro studenty a výzkumné výměnné pobyty pod dohledem špičkových vědců. Více informací o The Parc naleznete na www.theparc.eu nebo na linkedinovém profilu The Parc.