Zprávy ze společnosti Zentiva

Udržitelnost a Zentiva

30. května 2024    /    Zprávy

Jednáme dnes pro udržitelnou budoucnost. Podívejte se na Zprávu o udržitelnosti za rok 2023

Společnost Zentiva je předním výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních a cenově dostupných léků pro více než 100 milionů lidí v Evropě i mimo ni. Díky tomu, že je udržitelnost ukotvena v její obchodní strategii, splnila společnost své cíle udržitelnosti pro rok 2023 a realizovala aktivity v rámci těchto tří pilířů: Lidé, Partneři a Planeta. 

Steffen Saltofte, CEO Zentiva: „Udržitelnost je v našich činnostech i nadále dobře etablovaná a v roce 2023 jsme dosáhli povzbudivého pokroku. Naše strategie v rámci udržitelnosti je upevněna v našem závazku omezit do roku 2050 navyšování globální teploty na 1,5 stupně Celsia v souladu s Pařížskou dohodou. Za tímto účelem jsme se zavázali dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci Scope 1 a 2 do roku 2030, k čemuž jsme přispěli výrazným snížením našich emisí uhlíku v roce 2023.“

Ines Windisch, Head of Communications, Corporate Affairs & Sustainability: „Ne nadarmo je písmeno „e“ ve slově Zentiva zelené. Ohlížíme se za více než 500letou historií, kdy Zentiva sloužila lidem a komunitám, s cílem poskytovat lepší zdravotní péči. Jednáme dnes pro udržitelný zítřek, abychom zajistili, že si budoucí generace budou moci užívat života stejně jako my. Proto jsme se zavázali přinášet zdraví a wellbeing pro všechny generace.“
 
Zpráva o udržitelnosti společnosti Zentiva za rok 2023 zveřejňuje nefinanční témata s odkazem na standardy GRI. Společnost předkládá ambiciózní výhled na rok 2024, který ukazuje plné odhodlání k dalšímu pokroku ve všech oblastech ESG.