Zprávy ze společnosti Zentiva

Medicines for Europe

18. prosince 2023    /    Zprávy

CEO Zentivy Steffen Saltofte byl zvolen členem výkonného výboru Medicines for Europe

S potěšením oznamujeme, že na nedávném valném shromáždění v Bruselu byl Steffen Saltofte zvolen novým členem výkonného výboru Medicines for Europe.
 
Valné shromáždění se zaměřilo na kritické otázky, jako je farmaceutická legislativa EU, která řeší přístup léčbě, cenovou regulaci a dostupnost léčiv, a zároveň odstraňuje veškeré překážky a úzká místa, a zabývá se dopadem na životní prostředí.
 
Organizace Medicines for Europe je oficiální profesní asociace pro evropský generický, biosimilární a farmaceutický průmysl s přidanou hodnotou v celé Evropě. Její vizí je poskytnout Evropě udržitelný přístup k vysoce kvalitním lékům, založený na pěti důležitých pilířích: pacienti, kvalita, hodnota, udržitelnost a partnerství.
 
Ve své nové roli bude Steffen úzce spolupracovat se členy organizace Medicines for Europe, jejími zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami, s cílem podporovat udržitelné inovace v celoevropské farmaceutické platformě a zlepšit přístup pacientů k léčivům s přidanou hodnotou.
 
„V Zentivě se již řadu let věnujeme léčivům s přidanou hodnotou. Jsem potěšen, že se mohu podělit o naše výjimečné dovednosti a dlouholeté zkušenosti v rámci členské komunity Medicine for Europe ve prospěch lidí, kteří závisí na našich léčivech každý den. Věřím, že jasná vize a přímočaré poslání Zentivy může podpořit udržitelnou zdravotní péči v Evropě a může zajistit, aby co nejvíce lidí mělo přístup k cenově dostupným lékům,“ řekl Steffen Saltofte.
 
S potěšením také oznamujeme, že náš manažer pro vnější vztahy, Tomáš Pala, byl jmenován místopředsedou Výboru pro přístup na trh generických léčiv (GMAC) pro léky pro Evropu.