Zprávy ze společnosti Zentiva

9. února 2023    /    Zprávy

Zentiva se účastnila diskuse o průmyslových doktorátech na Úřadu vlády

Za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a náměstka ministra školství Jana Millera proběhl ve Strakově akademii kulatý stůl na téma průmyslových doktorátů. Zentiva tento model vzdělávání odborníků pro průmysl dlouhodobě propaguje a do diskuse se aktivně zapojila. Přítomni byli také představitelé technických univerzit, studenti a zástupci dalších firem z různých odvětví.

Zentiva je zakládajícím členem vědecko-technologického klastru The Parc, který nabízí doktorský studijní program. Studenti v něm mají supervizory z předních českých univerzit a zároveň z naší společnosti. Právě kombinace teoretického a odborného vzdělávání představuje tzv. průmyslový doktorát. Za několik let existence vidíme, že tento model má velký přínos a smysl. Naši absolventi jsou vysoce kvalifikovaní, nacházejí uplatnění jak přímo v naší společnosti, kde nám pomáhají posouvat vývoj léčiv, tak v předních zahraničních firmách.

Jsme rádi, že i další společnosti vidí stejný potenciál v průmyslových doktorátech. Společně s nimi a také se zástupci státní správy jsme mohli v rámci kulatého stolu diskutovat, jak tuto myšlenku dále rozšířit a podpořit. Věříme, že dostatek kvalifikovaných odborníků je klíčovou složkou pro přenos výsledků akademického výzkumu do praxe, tím pádem pro inovace, rozvoj průmyslu a konkurenceschopnost české ekonomiky.