Zprávy ze společnosti Zentiva

4. října 2023    /    Témata

Na střeše výrobního závodu Zentivy roste fotovoltaika. Tato solární elektrárna se zařadí mezi největší v ČR

Na střeše výrobního závodu jednoho z největších českých výrobců léčiv roste fotovoltaika. Solární elektrárna na Zentivě se zařadí mezi největší v ČR.

Na střeše výrobního závodu společnosti Zentiva v pražských Měcholupech roste fotovoltaická elektrárna, která se zařadí mezi největší střešní instalace v České republice. Jeden z největších českých výrobců léčiv díky ní sníží náklady za energie a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality, kterou Zentiva plánuje do roku 2030 v rámci scope 1 a scope 2. Solární elektrárna o výkonu téměř 1 MWp, jejíž instalaci zajišťuje ČEZ ESCO, vyrobí zhruba 910 MWh čisté elektřiny za rok, což se rovná zhruba spotřebě 260 běžných domácností.

Zentiva má ambiciózní cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Jsme si vědomi toho, že jakožto výrobce máme dopad na životní prostředí a snažíme se jej co nejvíce snižovat. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve scope 1 a scope 2 a fotovoltaika je dalším z důležitých milníků na naší cestě. Už nyní pokrýváme veškerou naši spotřebu v našich výrobních závodech v Praze a Bukurešti pouze zelenou elektřinou, teď ji budeme mít ještě k tomu z vlastních zdrojů,“ říká Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability v Zentivě.

Fotovoltaická elektrárna od ČEZ ESCO vznikne na čtyřech objektech výrobního závodu v areálu Zentivy, celkem 2132 solárních panelů pokryje střechy o rozloze téměř 5 000 m2, což odpovídá pro představu asi 25 tenisovým kurtům. Veškerou vyrobenou elektřinu firma sama spotřebuje. Elektřinu začne vyrábět do konce letošního roku po úspěšném připojení do sítě. Jedná se o první z několika fází, které budou následovat v následujících letech s cílem rozšířit kapacitu až ke 3 MWp. Pro potřeby flexibilního řízení se počítá i s různými formami akumulace energie.

Zentiva se v oblasti snižování dopadu na životní prostředí zaměřuje také na další oblasti. Jedná se například o investice do programů na zefektivnění využívání energií a vody či investice do zachování biodiverzity skrze zalesňování. V neposlední řadě má Zentiva zavedené moderní odpadové hospodářství, pražský výrobní závod tak dosahuje nulového skládkování. Využívá rovněž principů cirkulární ekonomiky, v rámci které předává některé obaly a materiály k dalšímu využití.

„Je skvělou zprávou, že o vlastní zelené zdroje energie má zájem stále větší počet firem napříč všemi obory podnikání. Zentiva patří k největším českým producentům léčiv, pro ČEZ ESCO je tak stavba takto velké fotovoltaické elektrárny pro jednoho z lídrů trhu důležitou zakázkou. Jde o další významný krok v uskutečňování našeho ambiciózního plánu v oblasti instalace fotovoltaik u našich zákazníků, kterou se podílíme v naplňování strategii Skupiny ČEZ Čistá Energie Zítřka. Každá další postavená fotovoltaická elektrárna pomůže v transformaci energetiky a přispěje ke zlepšení životního prostředí,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Skupina ČEZ v rámci svého cíle naplnit závazky Pařížské dohody oznámila strategii Čistá Energie Zítřka. Mezi ambiciózní cíle strategie patří plán vybudovat do roku 2030 dalších 6000 MW obnovitelných zdrojů, skončit s využíváním uhlí v teplárenství a výrobu elektřiny z uhlí omezit na minimum. Do roku 2040 chce být ČEZ klimaticky neutrální. ČEZ ESCO si dále klade za cíl dekarbonizaci českého průmyslu, obcí a veřejné správy. Mimo jiné dodávkami zelení elektřiny a instalacemi fotovoltaických elektráren přímo pro zákazníky. Mezi poslední významné zakázky v sektoru fotovoltaik patří například stavba elektrárny zastřešující parkoviště (takzvaný carport) v České zbrojovce ze skupiny Colt CZ Group nebo dokončení největší střešní fotovoltaické elektrárny v centru Prahy na střeše Kongresového centra. ČEZ ESCO je také významným dodavatelem energetických úspor se zárukou (EPC). Projekty energetických úspor loni ušetřily městům, obcím a veřejné správě přes 300 milionů korun.

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních dostupných léčiv, které poskytuje pacientům v Evropě i za jejími hranicemi. Zaměstnává více než 4 800 lidí, se sítí výrobních závodů včetně vlajkových závodů v Praze, Bukurešti a Anklešváru usiluje Zentiva o to být lídrem v oblasti značkových generických léků v Evropě, aby co nejlépe uspokojovala každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče. Zakládáme si na tom, že zdravotní péče má být právem a nikoli výsadou. Lidé potřebují lepší přístup k vysoce kvalitním dostupným léčivům a zdravotní péči více než kdy dříve. Zentiva stojí bok po boku se zdravotnickými pracovníky, lékárníky a orgány odpovídajícími za zdravotnické systémy, se kterými sdílí stejný smysl pro povinnost pomáhat se snižováním nákladů a zlepšovat přístup ke zdravotní péči.

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené energie a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace fotovoltaik, kogenerací a dalších decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO má přibližně 2000 zaměstnanců a chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Mezi dcery ČEZ ESCO patří společnosti firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN a KART. 

Pro více informací kontaktujte:

Veronika Ocasio
Communication Specialist
Tel.: (+420) 722 980 358
E-mail: veronika.ocasio@zentiva.com

Roman Gazdík
mluvčí Skupiny ČEZ
tel: 602 317 651
roman.gazdik@cez.cz