Zprávy ze společnosti Zentiva

27. června 2023    /    Zprávy

Zentiva zahajuje instalaci fotovoltaických panelů ve výrobním areálu v Dolních Měcholupech

Vyšší energetická soběstačnost, úspory a snížení emisí CO2 o 23 tun ročně. To jsou hlavní přínosy aktuálně realizované projektu instalace fotovoltaických panelů na čtyřech budovách v areálu společnosti Zentiva. Během nadcházejících několika měsíců bude na střešní plochy výrobních objektů o rozloze téměř 5 tisíc m2 umístěno celkem 2 199 panelů. Předpokládaný výkon bude činit 980,72 kWp.

Projekt FVE Zentiva, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001722 je spolufinancován Evropskou unií a prostředky z Národního programu obnovy.