Zprávy ze společnosti Zentiva

26. října 2022    /   

Den udržitelnosti: jednejme ihned pro udržitelnou budoucnost

V roce 2022 se Zentiva stala hrdým členem strategické iniciativy pro podniky UN Global Compact a podepsala jejích Deset prinicipů. Spolu se 17 cíli udržitelného rozvoje jsou vodítky k dalšímu směřování strategie udržitelnosti naší společnosti.

Jelikož se zaměřujeme na implementaci udržitelného přístupu ve všem, co děláme napříč naší společností, je dnešní Den udržitelnosti skvělou příležitostí povzbudit každého z nás, abychom jednali ihned pro udržitelnou budoucnost. Každou malou změnou v našem životním stylu můžeme přispět k lepší, zdravější planetě pro nás i pro budoucí generace.

Objevte 10 jednoduchých věcí, které může dělat každý z nás, aby pomohl společnosti vypořádat se s klimatickou krizí. Tipy a motivaci najdete v aplikaci AWorld, kterou si můžete stáhnout a sledovat svůj pokrok.

Žít udržitelně v moderním světě? Zjistěte, jak můžete přispět svým dílem a začněte právě dnes