Zprávy ze společnosti Zentiva

16. září 2022    /   

V Praze se uskutečnila čtvrtá ORBIS škola rozvíjející mezinárodní spolupráci v oblasti farmaceutických inovací

PRAHA – 16. září 2021 – Ve dnech 7.-9. září se v Praze uskutečnila čtvrtá ORBIS škola, kterou spolupořádala společnost Zentiva v úzké spolupráci s německou společností Physiolution a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Během těchto tří dní se uskutečnilo mnoho přednášek a workshopů, v rámci nichž sdíleli výzkumní a akademičtí pracovníci a vědci zkušenosti a poznatky ze svých projektů. Součástí programu byla i návštěva oddělení výzkumu a vývoje pražského závodu Zentivy.

ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) je mezinárodní projekt programu Evropské unie HORIZON 2020 zaměřeného na vědu a výzkum, který sdružuje univerzity, výzkumná pracoviště a farmaceutické firmy z několika evropských zemí.

PODPORA VYTVOŘENÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ ZA ÚČELEM URYCHLENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

Do Prahy se sjeli účastníci z Irska, Francie, Finska, Německa, Polska nebo Ukrajiny. Lekce a workshopy, které se konaly na VŠCHT a ČVUT, byly zaměřené například na pokroky a principy výroby lékových forem a inovativní analytické postupy. Cílem projektu ORBIS je posilování vazeb mezi akademickým prostředím a farmaceutickým průmyslem, výměna vědeckých znalostí a vytváření mezinárodních partnerství napříč Evropou, což může přinést posun v oblasti farmaceutického výzkumu. „Inovace jsou důležitou součástí naší činnosti – výzkumem a vývojem se v Zentivě zabývá téměř 200 zaměstnanců. Snažíme se také podporovat mladé talenty a posilovat spolupráci s akademickými institucemi. Připojení se k programu ORBIS tak pro nás bylo ideální příležitostí, jak přispět k rozvoji tohoto typu spolupráce i na mezinárodní úrovni. Uvědomujeme si, že takováto partnerství jsou cestou k úspěchu v oblasti zdravotnických inovací,“ říká Pavel Šebek, ředitel výzkumu a vývoje Zentiva Group. „Setkávání se s odborníky z různých odvětví farmaceutického průmyslu je velmi obohacující. Rád se dozvídám o novinkách ve výzkumu a dalších originálních postupech v rámci vývoje. Takovéto akce jsou vždy motivací pro další práci,“ říká Nikita Marinko, mladý a talentovaný vědec ze Zentivy, který se školy zúčastnil a byl také součástí organizačního týmu.

Ze čtyř škol ORBIS, které byly dosud uspořádány, je tato již druhou, jíž Zentiva spoluorganizovala. Druhá škola, která se konala v září 2019 ve spolupráci s Helsinskou univerzitou, se zaměřovala na podobu lékových forem a jejich výrobních procesů, zatímco letošní program se věnoval novým biorelevantním analytickým postupům v hodnocení lékových forem. V roce 2019 i letos se vycházelo z akademických poznatků kombinovaných s příklady z praxe.

Vysoký počet účastníků potvrdil sílu vědecké sítě, kterou ORBIS pomáhá vytvořit, a snahu využívat inovativní postupy k uspokojení potřeb pacientů. 

O ORBIS

Zastřešujícím cílem ORBIS je vytvořit mezinárodní a mezioborové akademické a průmyslové sítě. Aktivity jsou zaměřeny na zlepšení preklinické vývoje medicíny se zaměřením na procesy a technologie. Cílem je integrovat multidisciplinární výzkum zapojením akademické obce a průmyslu z EU (Polsko, Irsko, Finsko, Německo a Česká republika), země přidružené k EU (Ukrajina) a USA. Více informací najdete na www.orbisproject.eu.

O společnosti Zentiva

Společnost Zentiva je výrobce cenově dostupných kvalitních léčivých přípravků pro evropské i mimoevropské pacienty. S více než 4 500 zaměstnanci a sítí výrobních závodů (včetně „vlajkových lodí“ v Praze, Bukurešti a Anklešvaru) je naším cílem dosáhnout vůdčí pozice v oblasti značkových i generických léčivých přípravků v Evropě a maximálně tak naplňovat každodenní potřeby všech osob v oblasti zdravotní péče.

V Zentivě věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Lidé dnes totiž více než kdy dříve potřebují lepší přístup k cenově dostupným kvalitním léčivým přípravkům a odpovídající zdravotní péči. Ve spolupráci s lékaři, lékárníky, velkoobchodníky, regulátory a státní správou tak poskytujeme každodenní řešení, která tvoří základ kvalitní zdravotní péče, bez níž se moderní společnost neobejde. Více informací o společnosti Zentiva najdete na www.zentiva.cz.


Pro více informací kontaktujte:

Eva Kubů
FleishmanHillard
Tlf.+420 737 131 550
E-mail: kubu@fleishman.com