Zprávy ze společnosti Zentiva

19. srpna 2022    /    Zprávy

Domácí farmaceutická výroba má zásadní význam pro lékovou soběstačnost a bezpečnost občanů ČR

Zentiva přivítala zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

PRAHA – 19. srpna 2022: Společnost Zentiva přivítala minulý týden zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Delegaci tvořili náměstci Ministra Průmyslu a obchodu ČR doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D. LLM spolu s Ing. Eduardem Muřickým. Oba v pražském kampusu společnosti Zentiva přijali Nick Haggar, CEO Zentiva, Pavel Šebek Development Director a Soňa Porubská, Head of Corporate Affairs. Tématem setkání bylo především představení Zentivy jako zásadního domácího výrobce léčiv a současně společnosti zaměřující se na výzkum a vývoj v oblasti léků s přidanou hodnotou. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu diskutovali význam domácí farmaceutické výroby, jejího přínosu pro českou ekonomiku, její udržitelnosti a hledali odpovědi na dopady energetické a inflační krize.

Zentiva se neustále snaží zvyšovat povědomí o domácí farmaceutické výrobě a důležitosti její podpory, která by měla vést k větší lékové soběstačnosti podle farmaceutické a průmyslové strategie EU a ČR.
Poslední roky nám ukázaly, jak důležitá je silná domácí farmaceutická výroba pro kontinuální zajištění dodávek léků českým občanům, jejichž zdraví na nich často závisí. Tuto důležitost si jasně uvědomujeme a naši schopnost zajistit dodávky léků za všech podmínek jsme dokázali zejména v posledních dvou pandemických letech. Právě toto vědomí je v Zentivě motorem, který nás žene kupředu. V současnosti dodáváme na český trh téměř každou pátou předepsanou krabičku léků,“ říká Soňa Porubská, Head of Corporate Affairs.

Význam českého farmaceutického průmyslu je letos jedním z klíčových témat vzhledem k probíhajícímu předsednictví České republiky Radě Evropské Unie. Kromě toho také kvůli neustálým výzvám, kterým v posledních letech čelí. Po dvou letech pandemie nemoci Covid-19 se průmysl nyní potýká s důsledky probíhající války na Ukrajině, dopady inflace a především pak energetické krize. Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá domácí farmaceutickou výrobu a její podporu jako prioritní, náměstek ministra Doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D. LLM k tomu uvedl: „Farmaceutická výroba je strategickým průmyslovým odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Jsme velmi rádi, že společnost Zentiva dále rozvíjí kapacity pro výrobu léčiv v České republice, investuje do výzkumu a vývoje léků s přidanou hodnotou a naplňuje tak důležité dokumenty EU – průmyslovou a farmaceutickou strategii. Soběstačnost EU v klíčových odvětvích průmyslu je aktuálně naší prioritou.

Zentiva Česká republika je předním tuzemským výrobcem léků s dlouhou historií – její kořeny sahají více než 530 let do malé lékárny v srdci Prahy.  V současné době Zentiva zásobuje český trh téměř 25 miliony balení kvalitních a cenově dostupných léků ročně. Zentiva v České republice zaměstnává přes 1 500 lidí, kteří se denně starají o plynulou výrobu a dodávku léků. Společnost zároveň klade velký důraz na výzkum a vývoj, do kterého také významně investuje. „Inovace jsou cestou k větší efektivitě našeho odvětví. Proto výrazně investujeme do výzkumu a vývoje – v uplynulém roce činily naše výdaje v této oblasti přes 600 milionů korun. Věnujeme se například lékům s přidanou hodnotou, které přináší lepší účinnost, bezpečnost a snášenlivost již známých léků nebo jejich lepší způsob podání či snadnější užívání,“ vysvětluje Pavel Šebek, Development Director.

O společnosti Zentiva

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních dostupných léčiv, které poskytuje pacientům v Evropě i za jejími hranicemi. Se svým týmem sestávajícím z více než 4 700 oddaných lidí a sítí výrobních závodů včetně vlajkových závodů v Praze, Bukurešti a Anklešváru usiluje Zentiva o to být lídrem v oblasti značkových generických léků v Evropě, aby co nejlépe uspokojovala každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče. Lidé potřebují lepší přístup k vysoce kvalitním dostupným léčivům a zdravotní péči více než kdy dříve. Stojíme bok po boku se zdravotnickými pracovníky, lékárníky a orgány odpovídajícími za zdravotnické systémy, se kterými sdílíme stejný smysl pro povinnost pomáhat se snižováním nákladů a zlepšovat přístup ke zdravotní péči. Více informací najdete na www.zentiva.cz.

Media Contact

Johana Valtrová
Communications Specialist CZ
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Tel: (+420) 267 242 413. Cell: (+420) 720 056 977
E-mail: johana.valtrova@zentiva.com