Zprávy ze společnosti Zentiva

2. srpna 2022    /    Zprávy

Zentiva součástí výstavy Czech Industry Photo!

Česká republika se 1.7.2022 ujala svého druhého předsednictví Rady Evropské Unie. Nadcházející půlrok bude tedy důležitý i v rámci reprezentace českého průmyslu na evropském poli. Zentiva ČR je významným tuzemským výrobcem v České republice. Naše kořeny sahají více než 530 let zpět do malé lékárny v srdci Prahy, která dodnes existuje a v současné době z našeho pražského závodu zásobujeme český trh téměř 25 miliony balení léků ročně. Věříme, že je zásadní zvyšovat povědomí o důležitosti domácí farmaceutické výroby a tím udržení směru lékové soběstačnosti dle farmaceutické a průmyslové strategie EU.

Proto jsme rádi, že se Zentiva Česká republika účastní aktuálního ročníku výstavy Czech Industry Photo. Jedná se o osvětovou putovní foto výstavu, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu prostřednictvím TOP uměleckých snímků. Je realizována pro veřejnost jako osvětová aktivita v rámci společenské odpovědnosti s cílem podpořit zájem mladé generace o inovace a odbornou přípravu ještě před volbou konkrétního studia.

Výstava odstartovala 7.6.2022 v Plzni (na snímku), následovala ji Praha a aktuálně České Budějovice. Dále pak navštíví města Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Hradec Králové a zakončení proběhne v Liberci na přelomu roku 2022/2023. Výstava je v každém z měst umístěna na veřejně přístupném místě.

Více informací naleznete na https://bit.ly/3b1VHD3