Zprávy ze společnosti Zentiva

26. července 2022    /    Zprávy

#WeHelpOthers: Every Kilometer Helps / Každý kilometr se počítá

Pomáháme potřebným: Naši lidé mají svá srdce na správném místě a mysl otevřenou pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Společnost Zentiva spustila již před časem vlastní iniciativu #WeHelpOthers, v rámci které se od roku 2020 nám podařilo realizovat mnoho dílčích projektů. Například uskutečnění sbírky mezi zaměstnanci naší pražské Zentivy nasbírali neuvěřitelných 1370 kg potravin a hygienických prostředků do potravinové banky. Nebo se naši kolegové ve velkém zapojili do aktivity „Krabice od bot“, kdy darovali dárky prostřednictvím určených sběrných středisek po celé ČR. Balíčky byly pak zaslány znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

V letošním roce se kolegové z oddělení New Launches v naší pražské centrále a v pobočkách Zentivy v Sofii a Bukurešti spojili v rámci výzvy Every Kilometer Helps (EKH), aby společně pomohli lidem v nouzi. V loňském roce se podařilo částkou 142 664 korun podpořit nadaci Pink Bubble pomáhající mladým lidem bojovat s rakovinou.

Do letošní květnové výzvy se zapojilo 291 kolegů, kteří v rámci týmů zaznamenali celkem 49 483 km, které měli účastníci v závěru výzvy možnost převést na finanční příspěvek na konto SOS Ukrajina nadace Člověk v tísni. V letošním ročníku se nejen podařilo navýšit oproti loňskému roku celkový počet kilometrů o více než 10 000. Byly zaznamenány i takové aktivity jako 600 km výlet na kole z Prahy k Baltskému moři nebo pravidelný denní běh o délce téměř půlmaratonu.

Celkem se letos podařilo vybrat neskutečných 162 424 korun, částka byla následně navýšena o dalších bezmála 150.000,- korun. Celkem se tak podařilo předat ve čtvrtek 16. června 2022 dar ve výši 310.924,- CZK zástupkyni nadace paní Romaně Weingärtner. Organizace Člověk v tísni plánuje tento dar využít díky svým třem pobočkám přímo na Ukrajině k materiální pomoci místním lidem, ale také na pomoc osobám, kteří před válkou uprchli do Česka.

Děkujeme našim kolegům za jejich nápady a úsilí a děkujeme i všem ostatním, kdo svůj čas věnují pomoci ostatním.