Zprávy ze společnosti Zentiva

21. července 2022    /    Zprávy

Diverzita a Inkluze v Zentivě nejsou jen pojmy

Zentiva Česká republika v pátek 27. května během Mezinárodní konference k Evropskému dni diverzity podepsala Evropskou chartu diverzity. Konferenci pořádala aliance Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské charty diverzity. Akce se konala pod záštitou Markéty Adamové Pekarové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tato významná událost oslavila přistoupení nových společností k Chartě diverzity, včetně Zentivy, během slavnostního ceremoniálu. Evropská charta diverzity si klade za cíl podporovat a implementovat diverzitu, flexibilitu a inkluzi na trhu práce v zemích EU.

Zástupce všech nových signatářů stvrzující svůj závazek k diverzitě a inkluzi přijala právě předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Adamová Pekarová, která poznamenala: „Diverzitu neboli rozmanitost považuji ve společnosti za velmi důležitou přednost a nesmírně cenný zdroj inspirace, nikoliv za slabinu a překážku společenského rozvoje. Proto se ji snažím kolem sebe všemožně podporovat, a proto jsem se také rozhodla poskytnout Dnu evropské diverzity svou záštitu,“. Zentivu zastupovali Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability, a Tomáš Pala, Corporate Affairs Manager. Tímto aktem se naše společnost dobrovolně a veřejně zavázala rozvíjet principy otevřenosti, spravedlivého pracovního prostředí, antidiskriminace a samozřejmě diverzity a inkluze.

V rámci Zentivy na evropském poli jde již o druhou naší pobočku, a to po rumunské, která se zařadila mezi signatáře již v listopadu 2021. Kromě toho Zentiva Česká republika obdržela v červnu 2022 stříbrný certifikát Indexu Diverzity za rok 2021 dle metodiky DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment) za nastavení diverzity a inkluze ve firmě.

Diverzita je pro nás naprosto zásadní, naši zaměstnanci zastupují více než 50 národností ve 30 zemích s různým etnickým a vzdělanostním zázemím, napříč čtyřmi různými generacemi. Rozmanitost hraje důležitou roli v našem hlavním poslání, protože jedinečnost každého talentu, který pro Zentivu pracuje, posiluje skupinu jako tým v cestě za naplněním společného cíle: Pomáhat lidem prostřednictvím vývoje a dodávek vysoce kvalitních a cenově dostupných léků, na které se lidé každý den spoléhají.