Zprávy ze společnosti Zentiva

7. července 2022    /    Zprávy

Od srdce: rozhovor s Nickem Haggarem

Nicka Haggara přitáhlo ke zdravotnictví nemocné srdce jeho otce. Jako generální ředitel společnosti Zentiva nyní pomáhá zpřístupnit milionům lidí kvalitní a dostupné léky.

Otec Nicka Haggara trpěl srdeční chorobou, kvůli které musel po celý život užívat léky. Nick jako dítě viděl, jak tato nemoc otci ztěžuje až znemožňuje i velmi jednoduché každodenní činnosti. To ho inspirovalo a nasměřovalo ke kariéře, v níž pomáhá lidem s podobnými problémy.
„Můj otec si nemohl užívat normálního života,“ říká Nick. „Nemohl dělat vše co chtěl, jeho život byl plný překážek a omezení. Proto jsem se chtěl věnovat něčemu, co by pomohlo jemu i lidem s obdobnými potížemi.“ 
Ve svých 21 letech proto Nick začal pracovat ve zdravotnickém průmyslu. Dnes je generálním ředitelem společnosti Zentiva, která se specializuje na léčiva bez patentní ochrany a ročně zajišťuje léky přibližně 100 milionům lidí v 50 zemích. Firma zaměstnává přibližně 4 700 lidí, má čtyři výrobní závody v Praze, Bukurešti a indickém Anklešváru a působí ve více než 30 zemích světa. 

„Mým cílem je snaha zajistit co největšímu počtu lidí přístup ke kvalitním a cenově dostupným lékům a pomoci jim tak, aby mohli naplno žít lepší život,“ říká Nick. „To je mou každodenní motivací.“

Posláním společnosti Zentiva je přinášet na trh levnější léky a tím zvyšovat jejich dostupnost. Společnost hledá nové způsoby, jak usnadnit svým pacientům život – například tím, že vyvíjí nové kombinace léků pro lepší zvládání symptomů nebo přijde s novým způsobem podávání léku.

„Společnosti jako Zentiva přinášejí na trh konkurenci v podobě vlastních biosimilárních léčiv," vysvětluje Nick. „V tu chvíli se snižuje jejich cena a zvyšuje se počet pacientů, kteří mají přístup k těmto lékům zlatého standardu. Rozpočty na zdravotní péči se v dnešní době nezvyšují, tyto levnější léky tak šetří prostředky, což umožňuje zbytek financí znovu investovat.“ 

Portfolio společnosti Zentiva v oblasti velkoobjemových generických léků se zaměřuje na několik léčebných oblastí, a to včetně kardiologie, respiračních onemocnění, onkologie a onkologické péče, urologie a volně prodejných léků. 

Nabízet levnější generika a rozšiřovat trh s životně důležitými léky vnímá Nick jako velmi motivující – čím lépe se totiž bude dařit Zentivě jako firmě, tím více lidí z toho bude mít užitek. 

„Čím více Zentiva roste, tím více pacientů dostává léky, které potřebují,“ říká. „Díky našemu růstu každý rok snižujeme náklady na léky v celé Evropě. To se mi moc líbí a je to moje velká vášeň. Pohání to nejen mě, ale i v rámci celé společnosti nám toto vědomí pomáhá pracovat co nejlépe.“

„Je to také jakési vodítko, které člověku pomáhá dělat správná rozhodnutí," dodává. „Pomáhá to udržet si vyvážený pohled. Jsme tu proto, abychom rozvíjeli firmu a dosahovali dobrých finančních výsledků, ale máme zároveň obrovskou zodpovědnost a důležitou roli ve veřejném zdraví a celé společnosti. Musíme proto oba tyto cíle vyvažovat.“

ZDVOJNÁSOBENÍ ZISKU

Krátce poté, co se Nick začátkem roku 2019 stal generálním ředitelem společnosti Zentiva, se společnost pustila do ambiciózního plánu zdvojnásobit do pěti let tržby ze 700 milionů eur na 1,4 miliardy eur.

„Na konci roku 2021 činily naše tržby zhruba 1,2 miliardy eur, jsme tedy na dobré cestě k jejich zdvojnásobení během období pěti let,“ říká Nick. Tohoto růstu se podařilo dosáhnout díky velké touze jeho týmu vyhledávat nové příležitosti a dodávat léky na trhy s nedostatečnou nabídkou, což bylo možné především díky podpoře mateřské společnosti soukromého kapitálu společnosti Zentiva, Advent International.

„Každý v naší společnosti má svůj podíl na změnách, které každý den vytváříme, ať už jde o nové kombinace léků, lepší způsoby pomoci pacientům nebo schopnost reagovat, když země nebo zákazník nemá dodávky – Zentiva je schopna tuto mezeru zaplnit a zajistit stabilní přísun léků,“ říká Nick.

„Mám rád svůj tým, protože vytváříme mnoho dobrého, ale zároveň stále vidím tolik příležitostí, jak dělat ještě víc. Jako rychle rostoucí společnost s podporou soukromého kapitálu máme možnost investovat do našich týmů, technologií, výrobních závodů a do pomoci pacientům,“ dodává.

Kromě toho, že růst umožňuje přístup více pacientům, je také tím, co Nick nazývá „kouzelnou přísadou“ – pomáhá všem ve firmě i všem zainteresovaným stranám mimo ni ukázat, že filozofie společnosti funguje, a že být se Zentivou na jedné lodi se vyplatí.

„Všichni partneři, kteří se na společné věci podílejí, vidí přínos firmy – pacienti a plátci mají z našich léků prospěch, společnost roste a ve společnosti je více příležitostí,“ říká. „Je to vzrušující a dynamické prostředí. Každý den je tu něco nového, něco dalšího, co můžeme udělat, a to mě neustále pohání k další práci.“

ZÁKLADNÍ FILOZOFIE

Zatímco inspirací pro vstup do tohoto odvětví mu byl jeho otec, myšlenkový rámec, který Nick používá jako vedoucí pracovník, pochází od jeho manželky Jacqui, která je příhodně ve firmě hlavní koučkou.

„Kdysi dávno přišla s modelem nazvaným CORE (jádro) – zkratka čtyř anglických slov courage (odvaha), openness (otevřenost), resilience (odolnost) a energy (energie). Je to rámec, ke kterému se neustále vracím, ať už jsem konfrontován s novou situací, nebo přemýšlím o podnikání, ale velmi dobře funguje i tehdy, když si nejste jisti, co vás čeká,“ říká Nick.

Rámec CORE Nickovi podle jeho slov dodává klidnou sebedůvěru tváří v tvář výzvám a pomáhá mu zachovat si empatii vůči svému okolí, když se věci nevyvíjejí podle jeho představ. 

 

„Lidé kolem vás trpí různými způsoby,“ říká. „Nemají jistoty, v některých případech jsou až ztraceni. Někteří z vašich obchodních partnerů občas neví, kam jdou, a tato schopnost vcítit se a napojit, projevit odolnost a skutečně ukázat, že se o ně zajímáte, je velmi důležitá.”

Nick se vždy snaží mít na paměti, že ať už jedná s kýmkoli, „každý člověk je neustále nějakým způsobem vyzýván, a to nejen v čistě profesní rovině, ale i jiné, dosti jedinečné, hluboké a osobní”.

Jeho empatický přístup není jen jeho individuální strategií, ale promítá se i do základních hodnot společnosti, která si zakládá na etickém jednání a odpovědnosti v rámci své hierarchie i u svých externích partnerů.

 

Podle Nicka bylo obzvláště cenné, že tyto hodnoty byly dodržovány v době pandemie COVID-19. „Podle mě si v těchto chvílích znovu uvědomíte, jak důležité je mít dobrou základnu a budovat zdravou společnost, na kterou můžete být hrdí. To jsou ty věci, které vás vyvedou z krize. Velmi zásadní je pro nás smysl pro odpovědnost a schopnost si uvědomit, na co se musíme v danou chvíli soustředit a co bude mít největší přínos pro co nejvíce lidí.

Při každém rozhodnutí, které společnost činí, se Nick a jeho tým vždy snaží dívat 10 let dopředu a představit si, jak bude toto rozhodnutí takovém horizontu hodnoceno. „Udělali jsme jako vedoucí tým a společnost vše, co jsme mohli? Zhodnotili jsme všechny možnosti a snažili jsme se udělat opravdu maximum? Myslím, že když se na sebe podíváte v měřítku budoucnosti, povzbudí vás to a dodá vám to odvahu a energii udělat ještě víc,“ říká. 

KOMBINACE LÉKŮ

Klíčovými oblastmi, na které Zentiva v současnosti zaměřuje své inovační úsilí, jsou kardiologie a onkologie. Navzdory prevalenci mnoha léků na rakovinu a srdeční choroby společnost stále vidí nové úkoly. To neznamená, že výzkumní pracovníci Zentivy hledají nové typy léků, ale spíše nové způsoby, jak kombinovat existující léky a nové způsoby jejich dodávání.

„Hledáme nové, jedinečné a inovativní kombinace léků, které pacientům pomohou lépe zvládat jejich symptomy, jde o tzv. léky s přidanou hodnotou,“ říká Nick. „Díváme se na lék z pohledu pacienta a činíme jej pro pacienta flexibilnějším a komplexnějším – jednodušším k tomu ho užívat a tolerovat.”

Zentiva také využívá své odborné znalosti k tomu, aby usnadnila práci i zdravotníkům, například tím, že sestrám usnadňuje podávání některých léků. Společnost bedlivě sleduje vznikající technologie a pracuje na jejich využití v rámci svého portfolia.

„Bádáme a zkoumáme, jak by mohly léky, které již známe, fungovat ještě lépe. Například zkoumáme nanotechnologické filmy, rychle se rozpouštějící filmy a nové technologické platformy, které se teprve nyní dostávají do mainstreamu,“ říká Nick.

S cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030 je další klíčovou prioritou udržitelnost. Evropské výrobní závody Zentivy již využívají ze 100 procent obnovitelnou energii a byly učiněny kroky ke snížení spotřeby vody (např. závod v Bukurešti snížil celkovou spotřebu vody za poslední rok o 35 procent). Společnost také vysadila přes 40 000 stromů.

Nick vysvětluje, že jeho výzkumný a vývojový tým také hledá způsoby, jak snížit dopad léků na životní prostředí. Když někdo bere léky, velké množství jich projde tělem a skončí ve vodě. Zentiva tedy pracuje na aplikačních systémech, které zajistí, že lék pacient absorbuje. Někdy to znamená podat nižší dávku, kterou tělo efektivněji přijímá.

„Tento inovační proud vypadá docela slibně,“ říká Nick. „Je to jistě složitá cesta, ale věříme, že když se podíváte do budoucnosti, je to práce, kterou je třeba udělat.”

Najít odpověď na tyto problémy nemusí být pro Zentivu nejsnadnějším úkolem, ale Nick se nezačal věnovat tomuto odvětví kvůli snadnému vítězství. Udělal to, aby pomohl zlepšovat životy.