Zprávy ze společnosti Zentiva

Zentiva

31. května 2022    /    Zprávy

Zentiva Česká republika zdůrazňuje svůj závazek vůči Diverzitě a Inkluzi

Zentiva podepsala Evropskou chartu diverzity během
Mezinárodní konference k Evropskému dni diverzity

PRAHA - 31. května 2022: Společnost Zentiva, přední český výrobce vysoce kvalitních a cenově dostupných léků, v pátek 27. května během Mezinárodní konference k Evropskému dni diverzity podepsala Evropskou chartu diverzity. Konferenci pořádala aliance Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské charty diverzity. Akce se konala pod záštitou Markéty Adamové Pekarové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tato významná událost oslavila přistoupení nových společností k Chartě, včetně Zentivy, během slavnostního ceremoniálu. Cílem Charty je podporovat a implementovat rozmanitost, flexibilitu a inkluzi na trhu práce v zemích EU.

Zástupce všech nových signatářů stvrzující svůj závazek k diverzitě a inkluzi přijala právě předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Adamová Pekarová, která poznamenala: „Diverzitu neboli rozmanitost považuji ve společnosti za velmi důležitou přednost a nesmírně cenný zdroj inspirace, nikoliv za slabinu a překážku společenského rozvoje. Proto se ji snažím kolem sebe všemožně podporovat, a proto jsem se také rozhodla poskytnout Dnu evropské diverzity svou záštitu,“. Zentivu zastupovali Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability, a Tomáš Pala, Corporate Affairs Manager. Společnosti se svým přistoupením k chartě dobrovolně a veřejně zavázaly rozvíjet principy otevřenosti, spravedlivého pracovního prostředí, antidiskriminace a samozřejmě diverzity a inkluze v pracovním prostředí. Pokud jde o Zentivu, je to již její druhá pobočka, která se k Chartě připojila, a to po rumunské, která se zařadila mezi signatáře již v listopadu 2021.  

Kromě toho se téma konference točilo kolem tzv. Budování mostů a Ines Windisch se mimo jiné zúčastnila panelové diskuse na téma „Evropská a transatlantická spolupráce na trhu práce a společnosti“, kde zastupovala Zentivu mezi dalšími významnými zástupci společností a globálními ambasadory. „Chceme přispět ke světu, kde každý může být svým skutečným já, bez ohledu na to, jakou máte národnost, pohlaví, vzdělání nebo víru. Takto pracujeme v Zentivě.“

Pro Zentivu je diverzita zásadní a její zaměstnanci zastupují více než 50 národností ve 30 zemích s různým etnickým a vzdělanostním zázemím, napříč čtyřmi různými generacemi a přesvědčeními. Sídlo společnosti je v Praze, kde před více než 530 lety začal příběh Zentivy v malé lékárně, která sloužila obyvatelům Prahy. Až do dnešního dne si Zentiva udržela velkou orientaci na zákazníka a svým působením zajišťuje příležitosti i pro nastupující generaci jako skvělý zaměstnavatel. V České republice společnost zaměstnává více než 1500 lidí a usiluje nejen o genderově vyvážený tým. Být inkluzivní je jádrem všeho, co Zentiva dělá. Rozmanitost hraje důležitou roli v hlavním poslání a účelu Zentivy, protože jedinečnost každého talentu, který pro Zentivu pracuje, posiluje skupinu jako tým v cestě za naplněním společného cíle: Pomáhat lidem prostřednictvím vývoje a dodávek vysoce kvalitních a cenově dostupných léků, na které se lidé každý den spoléhají. Iniciativa #WeHelpOthers je inspirována nápady zaměstnanců, kteří sami věnují čas pomoci druhým. Podnikání společnosti Zentiva stojí na důvěře a odpovědnosti a pacienti jsou v jádru všech jejích aktivit.

O společnosti Zentiva

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních dostupných léčiv, které poskytuje pacientům v Evropě i za jejími hranicemi. Se svým týmem sestávajícím z více než 4 700 oddaných lidí a sítí výrobních závodů včetně vlajkových závodů v Praze, Bukurešti a Anklešváru usiluje Zentiva o to být lídrem v oblasti značkových generických léků v Evropě, aby co nejlépe uspokojovala každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče. Zakládáme si na tom, že zdravotní péče má být právem a nikoli výsadou. Lidé potřebují lepší přístup k vysoce kvalitním dostupným léčivům a zdravotní péči více než kdy dříve. Stojíme bok po boku se zdravotnickými pracovníky, lékárníky a orgány odpovídajícími za zdravotnické systémy, se kterými sdílíme stejný smysl pro povinnost pomáhat se snižováním nákladů a zlepšovat přístup ke zdravotní péči. Více informací najdete na www.zentiva.cz.

Media Contact

Johana Valtrová
Communications Specialist CZ
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Tel.: + 420 267 242 413 Cell: (+420) 720 056 977
E-mail: Johana.Valtrova@zentiva.com