Zprávy ze společnosti Zentiva

3. listopadu 2021    /    Tiskové zprávy

Zentiva vstupuje do nové etapy projektu Orbis, který posouvá farmaceutický průmysl kupředu

PRAHA – 3. listopadu 2021 – Díky zklidnění epidemické situace a nabytým zkušenostem v oblasti zdraví a bezpečnosti pracovního prostředí může být plně obnovena úspěšná přeshraniční akademicko-průmyslová spolupráce v oblasti farmacie. Mezi nejúspěšnější projekty tohoto typu patří ORBIS, jeden z nejvýznamnějších projektů rámcového programu pro výzkum a inovace EU HORIZONT 2020, který na vědecké úrovni propojuje evropské a americké univerzity s průmyslovými partnery. Zentiva, která se k projektu ORBIS připojila v roce 2018, v říjnu restartovala svůj výměnný vědecký program a opět poskytla své laboratoře nadějným evropským vědcům.

Od počátku působení v ORBIS zorganizovala Zentiva už šestnáct střednědobých studijních výzkumných pobytů, díky kterým byly obě strany obohaceny o nové vědecké a industriální přístupy, které v dlouhodobém horizontu pomohou pacientům v jejich každodenních potřebách. O silném aktivním zapojení společnosti Zentiva do projektu ORBIS svědčí i uspořádání letní školy v roce 2019, kterou spoluorganizovala s Helsinskou univerzitou. Ta se zaměřovala na dávkové formy a systémy dodávek léků. 

Přestože pandemie koronaviru značně omezila přeshraniční výměnu v rámci ORBIS, podařilo se Zentivě pokračovat v dobře rozjeté práci, která posouvá farmaceutický průmysl kupředu. V roce 2020 byly publikovány hned dva dokumenty na základě společných výzkumných aktivit hostujících vědců a odborníků ze Zentivy. Tato spolupráce představuje skvělou příležitost pro všechny zúčastněné. Zatímco cílem akademického výzkumu je poznání a porozumění na základní úrovni, průmysl přináší zkušenosti z praxe, kde jsou akademické hypotézy testovány a dále rozvíjeny, což přináší nové možnosti všem partnerům. Zvýšila se tím zejména míra inovací například v oblasti obtížně vyráběných generických léčiv nebo léků s přidanou hodnotou,“ říká Pavel Šebek, ředitel oddělení vývoje společnosti Zentiva. 

Po koronavirové pauze přivítala Zentiva v říjnu prvního výzkumného pracovníka. Je jím Jernej Stukelj, který dorazil do Zentivy na tříměsíční studijní pobyt z Helsinské univerzity. Své působení na pražské půdě plánuje zasvětit studiu nových metod rozpouštění, které byly vyvinuty na jeho domácí univerzitě v Helsinkách. Ty bude porovnávat s výsledky standardních metod při využití skutečných farmaceutických produktů při testování. 

Z výsledků výzkumu v rámci projektu ORBIS už nyní těží tisíce lidí. „Všechny strany zúčastněné v projektu věří, že v dlouhodobém horizontu projekt přinese hlubší vědecké porozumění, silné propojení mezi akademickým a průmyslovým prostředím, které zkrátí proces vývoje, zmírní riziko neúspěchu a povede k větší dostupnost léčiv pro celou společnost.” 

O ORBIS – Open Research Biopharmaceutical Internships Support (Maria Skłodowska-Curie Actions of Horizon 2020 Framework Programme, H2020-MSCA-RISE-2017) 

Zastřešujícím cílem ORBIS je vytvořit mezinárodní a mezioborovou akademickou a průmyslovou síť. Aktivity jsou směřovány na zlepšení preklinického vývoje léčiv se zaměřením na procesy a technologie. Cílem je integrovat multidisciplinární výzkum zapojením akademické obce a průmyslu z EU (Polsko, Irsko, Finsko, Německo a Česká republika), zemí přidružených k EU (Ukrajina) a USA. Koordinátorkou projektu je profesorka Janina Lulek z Univerzity lékařských věd v Poznani. Více informací najdete na www.orbisproject.eu

O společnosti Zentiva

Společnost Zentiva je výrobce cenově dostupných kvalitních léčivých přípravků pro evropské i mimoevropské pacienty. S více než 4 500 zaměstnanci a sítí výrobních závodů (včetně „vlajkových lodí“ v Praze, Bukurešti 
a Anklešvaru) je naším cílem dosáhnout vůdčí pozice v oblasti značkových i generických léčivých přípravků 
v Evropě a maximálně tak naplňovat každodenní potřeby všech osob v oblasti zdravotní péče.

V Zentivě věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Lidé dnes totiž více než kdy dříve potřebují lepší přístup k cenově dostupným kvalitním léčivým přípravkům a odpovídající zdravotní péči. Ve spolupráci s lékaři, lékárníky, velkoobchodníky, regulátory a státní správou tak poskytujeme každodenní řešení, která tvoří základ kvalitní zdravotní péče, bez níž se moderní společnost neobejde. Více informací o společnosti Zentiva najdete na www.zentiva.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Mounira Lemoui
Vedoucí komunikace
ZENTIVA GROUP, a.s.
U Kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 10
Tlf.+420 727 873 159
E-mail: 
mounira.lemoui@zentiva.com