Zprávy ze společnosti Zentiva

The Parc

13. července 2021    /    Zprávy

Studenti a vědci z The Parc představovali své ambiciózní projekty

PRAHA – 12. července 2021 – Na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se 24. června konalo vědecké sympozium Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu (The PARC). Studenti, akademici a průmysloví experti tak měli jedinečnou možnost se po dlouhé době osobně setkat a diskutovat pokroky v řešených projektech.

PARC je vědecko-technologický klastr založený společností Zentiva a jejími akademickými partnery, který spojuje talentované studenty, zkušené akademiky i ostřílené profesionály z oboru. Vybraným doktorandům poskytuje špičkový studijní program, který kombinuje akademický výzkum se zkušenostmi z průmyslové praxe. Tato forma spolupráce přináší už šest let skvělé výsledky – k největším úspěchům patří uvedení několika léčivých přípravků na trh a založení start-up společnosti. Studenti se také podílejí na výzkumu a vývoji nových technologií a své výsledky patentují nebo publikují v odborných vědeckých časopisech.

„PARC je vědecká platforma, ve které se snoubí akademické prostředí s farmaceutickou praxí. Naším zájmem je poskytnout studentům motivující prostředí pro jejich osobnostní a vědecký rozvoj a zároveň jim ukázat možnosti, jak přenést jejich znalosti a dovednosti do praktického světa,“ říká Ondřej Dammer, provozní ředitel PARCu.

Jeho slova potvrzuje i prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D., vedoucí výzkumné skupiny na VŠCHT a zároveň vedoucí vědecké skupiny pevnofázové chemie PARCu: „Studenti pracují na reálných projektech a setkávají se s reálnými otázkami z praxe, což jim samozřejmě otevírá různé možnosti pro další kariérní postup a jejich další působení v akademické či průmyslové sféře.“

Sami studenti jsou za příležitost stát se součástí PARCu vděční. Přiznávají, že tak získají zkušenosti, kterých by se jim pouze samotným studiem na vysoké škole nedostalo. „Chtěl bych říct, že PARC je opravdu výjimečný. Jako studenti máme přístup k pokročilým technologiím v průmyslu, a to díky Zentivě po boku se zařízeními na univerzitách. Díky tomu můžeme akcelerovat svůj výzkum a zároveň vidět průmyslové aplikace v reálném čase,“ říká Nikita Marinko, jeden z doktorandů PARCu.

Díky dosavadním úspěchům, svému modernímu přístupu ke vzdělávání a těžišti činnosti v oblasti inovací, výzkumu a hledání nových postupů může hrát PARC klíčovou roli v transformaci ekonomiky a stát se jedním z evropských lídrů Průmyslu 4.0 v oboru farmacie. Na nedávném setkání ministrů zahraničí zemí visegrádské čtyřky a Francie, na kterém byla podepsána i společná deklarace o vzájemné spolupráci ve farmaceutickém průmyslu, byly jako hlavní cíle pro další postup v oblasti rozvoje ekonomiky zmíněny tyto body – léková soběstačnost Evropy a zvýšení výrobních kapacit, důraz na vývoj nových technologií a inovace, digitalizace, udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Všem těmto tématům se PARC věnuje od svého počátku a může tak být tahounem i příkladem pro ostatní.

O The Parc (The Pharmaceutical Applied Research Center)

PARC byl založen z iniciativy společnosti Zentiva ve spolupráci se třemi akademickými partnery: Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Přírodovědeckou fakultou UK a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Tato velmi úspěšná iniciativa propojila nastupující talenty s předními průmyslovými a akademickými odborníky, kteří společně pracují na urychlení procesu inovací v oblasti výzkumu a vývoje léčiv. PARC poskytuje prvotřídní akademické vzdělání v kombinaci s praktickými průmyslovými a obchodními zkušenostmi pod vedením vědců, inženýrů a manažerů z akademické obce i farmaceutického průmyslu. Umožňuje studentům získat vzdělání na PhD úrovni ve farmaceutických vědách propojující chemii a farmaceutickou technologii s biofarmaceutickým a klinickým výzkumem. Výsledky studentských projektů jsou často implementovány přímo do produktů uváděných na trh s cílem pomoci pacientům. Ve spolupráci s akademickými partnery z celé Evropy nabízí PARC také výměnné stáže pro studenty pod dohledem špičkových akademických vědců.

Více informací o PARCu najdete na www.theparc.eu

O společnosti Zentiva

Společnost Zentiva je výrobce cenově dostupných kvalitních léčivých přípravků pro evropské i mimoevropské pacienty. S více než 4 500 zaměstnanci a sítí výrobních závodů (včetně „vlajkových lodí“ v Praze, Bukurešti a Anklešvaru) je naším cílem dosáhnout vůdčí pozice v oblasti značkových i generických léčivých přípravků v Evropě a maximálně tak naplňovat každodenní potřeby všech osob v oblasti zdravotní péče.

V Zentivě věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Lidé dnes totiž více než kdy dříve potřebují lepší přístup k cenově dostupným kvalitním léčivým přípravkům a odpovídající zdravotní péči. Ve spolupráci s lékaři, lékárníky, velkoobchodníky, regulátory a státní správou tak poskytujeme každodenní řešení, která tvoří základ kvalitní zdravotní péče, bez níž se moderní společnost neobejde. Více informací o společnosti Zentiva najdete na www.zentiva.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Mounira Lemoui
Vedoucí komunikace
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Mobil : (+420) 727 873 159
E-mail : mounira.lemoui@zentiva.com