Zprávy ze společnosti Zentiva

31. března 2021    /   

ZENTIVA NABÍDLA 250 000 KS DEZINFEKCE ZA SYMBOLICKOU CENU POTRAVINOVÝM BANKÁM, TA POMŮŽE RIZIKOVÝM SKUPINÁM OBČANŮ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY A OSOBNÍ DEZINFEKCE

Praha – 31. března 2021 - Zentiva 250 000 ks (cca 20 000 litrů) dezinfekce Sanicor vlastní produkce za symbolickou cenu Potravinovým bankám. Potravinové banky dezinfekci dále rozdistribuují lidem v nouzi a ohroženým skupinám, mezi které patří například lidé žijící v azylových domech, matky samoživitelky a klienti terénních služeb.

Nápad podpořilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které Zentiva oslovila pro doporučení, komu dezinfekci směřovat. Na základě vzájemné dlouhodobé spolupráce a znalosti potřeb jejich klientů pak ministerstvo doporučilo právě Českou Federaci potravinových bank.

Zentiva nás oslovila s žádostí o doporučení, kam smysluplně svou nabídku směřovat. S Potravinovými bankami dlouhodobě spolupracujeme a jejich podpora je za aktuální situace více než na místě. Proto jsme se rozhodli doporučit právě tuto organizaci. Dokáže totiž přes své partnery dostat pomoc k těm nejpotřebnějším velmi rychle,“ shrnuje Mgr. Martina Štěpánková, MPA, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.

Dezinfekce bude dodána ve dvou velikostech, po 50 a 500 mililitrech, přičemž většina bude po 50ml, určena pro přímou distribuci jednotlivcům, větší balení pak může být užito ve společných prostorách azylových domů, kontaktních center apod. Symbolická cena odpovídá 0,01 Kč u menšího balení a 0,10 Kč u většího.

V rámci programu #WeHelpOthers jsme chtěli v současné naléhavé epidemiologické situaci pomoci dle svých možností nejohroženějším skupinám občanů v České republice. Protože se chceme zaměřit na to, kde je tato potřeba nejnaléhavější, rozhodli jsme se kontaktovat Ministerstvo práce a sociální věcí s prosbou o radu. Jsme velmi rádi, že nás ministerstvo nasměrovalo a otevřelo nám tak dveře pro další potenciální spolupráci s Potravinovými bankami, “komentuje Soňa Porubská, generální ředitelka Zentivy CZ&SK.

Cílem je podpořit všechny, kteří za současné situace nemají přístup ke k dezinfekčním či hygienickým přípravkům a ochranným pomůckám. Společně s Potravinovými bankami se podařilo vybrat konkrétní instituce po celé České republice, jejichž prostřednictvím se dostane osobní dezinfekce Sanicor mezi nejohroženější klienty. Ta jim pomůže v každodenní ochraně proti virům a bakteriím. 

Množství lidí v nouzi neustále narůstá, naše odběratelské organizaci s nimi dennodenně pracují a snaží se jim maximálně pomáhat. Často jim chybí peníze na uspokojení ani těch nejzákladnějších lidských potřeb. Dezinfekce nebo speciální hygiena je pro většinu z nich nedostupná. Vážíme si toho, že nás na doporučení MPSV požádala Zentiva o distribuci dezinfekce. Kterou nyní dostaneme co nejrychleji k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ dodává Mgr. Veronika Láchová, ředitelka České Federace potravinových bank.

Tuto aktivitu ještě podpoří soukromý dopravce, společnost PROfreight CZ, s.r.o., která náklad dezinfekce Sanicor Zentiva do potravinových bank po celé ČR rozveze pro bono.

 

* Vedoucí oddělení ostatních evropských fondů ministerstva práce a sociálních věcí ČR: Mgr. Petra Hájková | Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR: Mgr. Martina Štěpánková, MPA | Ředitelka České federace potravinových bank: Mgr. Veronika Láchová | Generální ředitelka Zentivy pro Česko a Slovensko: Soňa Porubská | Vedoucí oddělení OTC pro Česko & Slovensko: Zuzana Nováková

 

O společnosti Zentiva

Společnost Zentiva je výrobce cenově dostupných kvalitních léčivých přípravků pro evropské i mimoevropské pacienty. S více než 4 500 zaměstnanci a sítí výrobních závodů (včetně „vlajkových lodí“ v Praze, Bukurešti a Anklešvaru) je naším cílem dosáhnou
Media Contactt vůdčí pozice v oblasti značkových i generických léčivých přípravků v Evropě a maximálně tak naplňovat každodenní potřeby všech osob v oblasti zdravotní péče.

V Zentivě věříme, že zdravotní péče má být právem, nikoli výsadou. Lidé dnes totiž více než kdy dříve potřebují lepší přístup k cenově dostupným kvalitním léčivým přípravkům a odpovídající zdravotní péči. Ve spolupráci s lékaři, lékárníky, velkoobchodníky, regulátory a státní správou tak poskytujeme každodenní řešení, která tvoří základ kvalitní zdravotní péče, bez níž se moderní společnost neobejde. Více informací o společnosti Zentiva najdete na www.zentiva.cz.

Media Contact

Mounira Lemoui
Head of Communications
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Mobil: (+420) 727 873 159
E-mail: mounira.lemoui@zentiva.com