Zprávy ze společnosti Zentiva

Zentiva

3. května 2019    /   

Zentiva uspořádala odborné sympozium Srdcem pro srdce

PRAHA – 2. května 2019: Společnost Zentiva uspořádala v pražském kongresovém centru Cubex odborné kardiologické sympozium Srdcem pro srdce, kterého se zúčastnilo na 200 zdravotnických profesionálů z oblasti kardiologie. Společnost Zentiva tak ve své nové éře nezávislosti navazuje na tradici pořádání velkých odborných sympózií.

 

Na sympoziu Nick Haggar, generální ředitel Zentivy, představil společnost Zentiva jako nově samostatnou, moderní farmaceutickou generickou společnost. Účastníci se tak dozvěděli nejnovější úspěchy společnosti Zentiva a jejího mezinárodního vývojového centra stejně jako plány do budoucna, které Zentiva nyní jako samostatná společnost má.

 

Soňa Porubská, generální ředitelka Zentiva Česká republika a Slovensko, řekla: „Bylo mi potěšením vyzdvihnout nezanedbatelný ekonomický přínos Zentivy před plným hledištěm lékařů a lékařek. Společnost Zentiva v České republice má dlouholetou tradici, kdy poskytuje pacientům vysoce kvalitní a zároveň cenově dostupné léky.“

„Svojí cenovou politikou významně přispívá k udržitelnosti českého zdravotnického systému,“ dodala.

 

Hostem odborné akce byl přednosta kardiocentra IKEM PRAHA, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Profesor Jan Pirk patří ve svém oboru ke světovým kapacitám a za svou lékařskou dráhu provedl více než 7 tisíc úspěšných srdečních operací a přes 300 transplantací.

 

Druhé kardiologické symposium uspořádá společnost Zentiva v Brně 21. května 2019, kdy odborným hostem bude špičkový český kardiolog, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, prof. MUDr. Petr Neužil, CSc.

 


O společnosti Zentiva

V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči.

V dnešní době pak každodenní řešení, na která se všichni spoléháme, skutečně představují zásadní základ zdravého života. Společnost Zentiva pracuje pro občany Evropy. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů i lepšího přístupu ke zdravotní péči.

Díky 2 500 zaměstnancům v celé Evropě a 2 výrobním závodům v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických a OTC přípravků, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

 

Kontakt pro média:

Lucie Šabíková
Communications Manager CZ & SK
ZENTIVA k.s.
U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – Czech Republic
Cell: (+420) 601 551 674
E-mail: lucie.sabikova@zentiva.com