Zprávy ze společnosti Zentiva

3. června 2019    /    Tiskové zprávy

Zentiva oznamuje dokončení akvizice Solacium Pharma

Zentiva Group, a. s., oznamuje dokončení dříve oznámené akvizice rumunské farmaceutické společnosti Solacium Pharma včetně její dceřinné společnosti Be Well Pharma.

Dokončení procesu akvizice hraje klíčovou roli v dlouhodobé růstové strategii společnosti Zentiva. Věříme, že akvizice pomůže lépe naplnit potřeby rumunských pacientů.


O společnosti Zentiva

V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči.

V dnešní době pak každodenní řešení, na která se všichni spoléháme, skutečně představují zásadní základ zdravého života. Společnost Zentiva pracuje pro občany Evropy. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů i lepšího přístupu ke zdravotní péči.

Díky 2 500 zaměstnancům v celé Evropě a 2 výrobním závodům v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických a OTC přípravků, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.