Zprávy ze společnosti Zentiva

21. srpna 2019    /    Tiskové zprávy

Ministr průmyslu a obchodu navštívil Zentivu

Inovace, výzkum a vývoj ve farmaceutickém průmyslu. Témata jednání ministra průmyslu a obchodu v Zentivě

 

PRAHA, 21. srpna 2019 – Ekonomické otázky ve zdravotnictví, vývoj generických léčiv, koncepce a výsledky Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu (The PARC - Pharmaceutical Applied Research Center). Ale také inovace, výzkum a vývoj ve zdravotnictví včetně farmaceutického průmyslu. To bylo jednání vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a náměstkyně Silvany Jirotkové v PARC, který iniciovala Zentiva. 

 

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil výsledky centra PARC: „Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (PARC) příkladně propojuje akademickou sféru s průmyslovým výzkumem a pomáhá mladým talentovaným českým vědcům. Vytváří tak prostředí pro další rozvoj farmaceutického průmyslu v České republice a vysoce účinně tak přenáší vědecké výsledky do praktických aplikací.“

 

Podle Havlíčka takováto centra znamenají pro českou ekonomiku velkou přidanou hodnotu. Z platformy PARC se přirozenou cestou stal jeden z nejúspěšnějších oborových clusterů v České republice. Právě tím se ještě zvýší přidaná hodnota, která vzniká díky inovativnímu propojování výzkumu, vývoje s vlastní výrobou. Z toho vychází i Národní hospodářská strategie, kterou na pracovním setkání ministr průmyslu a obchodu představil. Zdůraznil, že NHS bude vycházet z inovační strategie a připomněl, že na vědu a výzkum v duchu motta „Czech Republic: The Country For The Future“ v příštím roce půjde z národních zdrojů rekordních 37 mld. Kč.  

 

Jsem ráda, že pan ministr ocenil přínos Zentivy nejen v akademické sféře, ale také pro českou ekonomiku, kde generika představují značnou úsporu pro zdravotnický systém,“ říká generální ředitelka Zentivy Česká a Slovenská republika Soňa Porubská.

 

Centrum PARC vzniklo na základě iniciativy společnosti Zentiva a ve spolupráci s třemi význačnými partnery z akademické sféry: Vysokou školou chemicko-technologickou, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Tato velmi úspěšná iniciativa propojila nastupující talenty s předními průmyslovými i akademickými odborníky, kteří tak společně pracují na urychlení procesu inovací v oblasti výzkumu a vývoje léčiv.

 

Ředitel vývoje Zentivy Pavel Šebek doplňuje: „PARC představuje výzkumnou platformu propojující celý proces vývoje léčivých přípravků od hledání pevných forem účinných látek, přes preformulační experimenty, farmaceutické technologie až po klinické testování a výrobu. PARC nabízí talentovaným studentům nejen vynikající akademické vzdělání spojené s dosažením titulu Ph.D., ale i získání praktických průmyslových a obchodních zkušeností.  

 

PARC spolupracuje s nejlepšími univerzitami v oboru po celém světě a  poskytuje tím studentům možnost mezinárodních vědeckých pobytů a spoluprací. Podařilo se tak vybudovat propojení mezi špičkovým základním výzkumem, vývojem nových léčiv a jejich konverzí na reálné, klinicky aplikovatelné a vyrobitelné farmaceutické produkty.

 

„Po pěti letech práce tak PARC produkuje expertízu, absolventy, technologie a patentové přihlášky. Některé z produktů, na kterých naši studenti pracovali, již pomáhají léčit pacienty v celé Evropě. Aktuálně se tohoto programu účastní 26 doktorandů. Od jeho vzniku již 12 studentů úspěšně absolvovalo, z nichž 6 nastoupilo do společnosti Zentiva, 2 pokračují v akademické kariéře a rozšířili síť vědeckých pracovníků PARCu a 4 pracují v předních farmaceutických společnostech v České republice i v zahraničí“, dokresluje situaci vědecký ředitel PARC František Štěpánek.

 

Vedení PARC-u také představilo vize týkající se jeho dalšího rozvoje, spočívající ve vybudování laboratoří PARC-u v industriálním parku Zentivy. Nové experimentální zázemí by umožnilo ověření vědeckých konceptů ve větším pilotním měřítku, čímž by se akademický výzkum posunul blíže k praktickým realizacím. Pilotní laboratoře by podle průzkumu zájmu také přilákaly klíčové experty ze zahraničí, kteří by přicházeli do PARC-u rozvinout své inovace do reálných technologií a zároveň by sloužily jako základna pro vznik farmaceutických „start up“ firem.

 

Setkání s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a jeho náměstkyní Silvanou Jirotkovou se zúčastnili nejen zástupci vedení společnosti Zentiva – generální ředitel Zentivy Nick Haggar, generální ředitelka Zentiva Česká a Slovenská republiky Soňa Porubská, ředitel oddělení vývoje Pavel Šebek, senior scientist Preformulace a biofarmacie Ondřej Dammer a PARC group leader, Denis Paris, ředitel výrobního závodu Zentiva Praha, Martin Albert, ředitel portfolia, ale také akademičtí partneři projektu PARC: vedoucí laboratoře chemické robotiky VŠCHT a vědecký ředitel PARC-u prof. František Štěpánek, děkan Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT prof. Michal Přibyl, proděkan Přírodovědecké fakulty UK prof. Ivan Němec, vedoucí vědecký pracovník z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, doc. Lubomír Rulíšek.

 

O Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy


Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 1920 jako pátá fakulta Univerzity Karlovy. V současné době má 29 oddělení, 3 muzea a velkou botanickou zahradu. Fakulta je akademicky a organizačně rozdělena na 4 sekce: biologická, geografická, geologická a chemická. Kromě těchto sekcí má fakulta několik specializovaných výukových a výzkumných center včetně interdisciplinárních institucí, jako je Institut pro environmentální studia. Všechny části fakulty se podílejí na výuce i výzkumu.

 

O Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR (IOCB)


IOCB Praha je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je sledování základního výzkumu v oblasti chemické biologie a medicínské chemie, chemie organických látek a chemických materiálů, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí mise IOCB Praha je implementace výsledků základního výzkumu v praxi. Důraz na interdisciplinární výzkum vede k široké škále uplatnění v medicíně, farmacii a dalších oblastech.

 

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního studia a výzkumu v oblasti chemie v ČR a je jednou z největších vzdělávacích a výzkumných institucí v zemi zaměřených na technickou chemii, chemickou a biochemickou technologii, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a environmentální studia.

 

O společnosti Zentiva | www.zentiva.cz


V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči.

V dnešní době pak každodenní řešení, na která se všichni spoléháme, skutečně představují zásadní základ zdravého života. Společnost Zentiva pracuje pro občany Evropy. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů i lepšího přístupu ke zdravotní péči.

Díky 2 500 zaměstnancům v celé Evropě a 2 výrobním závodům v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických a OTC přípravků, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

 

Kontakt pro média:

 

Lucie Šabíková
Communications Manager CZ & SK

ZENTIVA k.s.

U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – Czech Republic
Cell: (+420) 601 551 674
E-mail:
lucie.sabikova@zentiva.com 

www.zentiva.cz