Zprávy ze společnosti Zentiva

Top zaměstnavatel logo

7. března 2020    /   

Společnost Zentiva omezuje návštěvy do výrobního závodu a kanceláří v Praze

PRAHA – 7. března 2020 – společnost Zentiva omezuje návštěvy do výrobního závodu a kanceláří v Praze.

Společnost Zentiva je tradiční výrobce vysoce kvalitních generickch přípravků pro pacienty v České republice a celé Evropě a jako taková cítí silný závazek zachovat plynulou výrobu a dodávku léčiv. Se stále se zvyšující penetrací pandemie koronaviru COVID-19 musíme chránit nejen naše zaměstnance, ale i samotný výrobní závod. Proto jsme se až do odvolání rozhodli omezit návštěvy do sídla v Praze, kde působí i náš výrobní závod.

Návštěvám kormě nutné údržby není v současné době vstup povolen. Věříme, že naše opatření pochopíte, jelikož primárním cílem je ochrana zdraví nás všech a zajištění pokračující výroby léčiv pro pacienty. Děkujeme.

O společnosti Zentiva | www.zentiva.cz

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních, dostupných léčivých přípravků pro pacienty v Evropě i mimo ni. Díky více než 3000 zaměstnancům v celé Evropě a síti výrobních závodů včetně dvou vlajkových lodí v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických přípravků v Evropě, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů a lepšího přístupu ke zdravotní péči, na kterou se všichni spoléháme.

Více si o společnosti Zentiva najdete na www.zentiva.cz

 

Kontakt pro média


Lucie Šabíková
Zentiva k.s.
GSM: +420 601 551 674
U Kabelovny 130, 102 37 Praha
Česká republika
www.zentiva.cz