Zprávy ze společnosti Zentiva

30. ledna 2020    /    Tiskové zprávy

Zentiva slaví působivé vědecké výsledky The Parc v roce 2019

Zentiva slaví působivé vědecké výsledky The Parc v roce 2019

PRAHA - 27. ledna 2020: Zentiva přivítala ve své pražské centrále Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc) při příležitosti oslavy prvního výročí ceny Parc Awards. The Parc je unikátní výzkumná platforma určená k přípravě budoucích generací farmaceutických vědců a techniků. V současné době je do programu zařazeno dvacet devět studentů a v roce 2019 bylo dosaženo vynikajících výsledků: v roce 2019 bylo dokončeno 16 publikací, jedna patentová přihláška, 30 konferenčních prezentací, šest plenárních a klíčových přednášek, osm výzkumných grantů a pět studentů dostudovalo.
2019 byl nesmírně úspěšný rok. Chtěl bych jasně zdůraznit energii, kterou naši partneři do projektu přinášejí. Nyní máme v programu 29 doktorandů a to, co je opravdu důležité, je společný dohled, který studenti dostávají od vědeckých / akademických a průmyslových supervizorů. To vytváří jedinečné kombinované průmyslově-akademické prostředí, které je silnou stránkou Parku pro rok 2020 a budoucnost, “říká Ondrej Dammer, provozní ředitel The Parc.

František Štěpánek, vědecký ředitel The Parc, dodal: „Cítím se velmi hrdý, zejména na studenty. Měl jsem příležitost vidět je, jak se vyvíjejí v průběhu několika let, od doby, kdy se mladí vysokoškoláci připojují k Parku, až se stanou absolventy magisterského studia a poté se připojí k doktorskému programu. Je skutečně uspokojivé sledovat pokrok, kterého dosáhli, a to jak jednotlivci, tak profesionálové a samozřejmě jako vědci. “


Letos udělil The Parc ceny dvěma mladým talentům. Denisa Lizonová získala cenu Student Choice Award 2019 za svůj projekt „Modifikované liposomy pro dodávání léčiv“ a Vojtech Klimsa získal cenu Expert Choice Award 2019 za svou práci na „Vysoce výkonném screeningu sprejově sušených formulací“. Obě ceny jsou sponzorovány společností Zentiva.

Pavel Šebek, ředitel oddělení Vývoje Zentivy a jeden ze zakladatelů The Parc, připomněl historii a růst myšlenky narozené před 5 lety: „Jsme tak hrdí na to, čeho bylo dosud dosaženo. Kombinace špičkového vědeckého vzdělávání v kombinaci s rozvojem průmyslových, obchodních a vůdčích dovedností je nejen jedinečná, ale uznávána v celé Evropě. Budoucnost je v rukou našeho mladého a kreativního uskupení studentů, kteří mají ambice a dovednosti být na vrcholu farmaceutické vědy a technologie a jsou nadšeni změnit farmaceutický svět. Zvlášť mě těší, že se někteří studenti po dokončení programu Parc rozhodli pracovat pro Zentivu a stali se cennými členy našeho mezinárodního vývojového týmu.“

 

O centru The Parc

 

The Parc byl založen společností Zentiva a byl vytvořen ve spolupráci se třemi akademickými partnery: VŠCHT v Praze; Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Tato velmi úspěšná iniciativa přinesla rostoucí talenty společně s předními farmaceutickými a akademickými odborníky, kteří pracují na urychlení inovací ve výzkumu a vývoji léčiv.
The Parc poskytuje prvotřídní akademické vzdělání v kombinaci s praktickými praktickými průmyslovými a obchodními zkušenostmi pod vedením vědců, inženýrů a manažerů z akademické obce i farmaceutického průmyslu. Umožňuje studentům získat postgraduální studium ve farmaceutických vědách přemosťujících chemii, farmaceutickou technologii, biofarmacii a klinický výzkum. Výsledky výzkumu studentů jsou často přímo implementovány do přípravků uváděných na trh pomáhajících pacientům. Ve spolupráci s akademickými partnery v celé Evropě nabízí The Parc také zahraniční stáže studentů a výměnu výzkumných zkušeností pod dohledem špičkových akademických vědců.

Více informací o The Parc najdete na www.theparc.eu

 

O společnosti Zentiva | www.zentiva.cz


V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči.

V dnešní době pak každodenní řešení, na která se všichni spoléháme, skutečně představují zásadní základ zdravého života. Společnost Zentiva pracuje pro občany Evropy. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů i lepšího přístupu ke zdravotní péči.

Díky 2 500 zaměstnancům v celé Evropě a 2 výrobním závodům v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických a OTC přípravků, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

 

Kontakt pro média:

 

Lucie Šabíková
Communications Manager CZ & SK

ZENTIVA k.s.

U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – Czech Republic
Cell: (+420) 601 551 674
E-mail:
lucie.sabikova@zentiva.com 

www.zentiva.cz