Zprávy ze společnosti Zentiva

Top zaměstnavatel logo

6. února 2019    /   

Společnost Zentiva se již po čtvrté za sebou stala v České republice TOP Zaměstnavatelem roku

PRAHA – 6. února 2019 – Již čtvrtý rok za sebou se společnost Zentiva stala nejprestižnějším zaměstnavatelem v oboru farmacie a zdravotnictví v České republice, a to v rámci studie TOP Zaměstnavatelé.

Žebříček těch nejžádanějších společností a institucí je sestavován na základě hlasování Asociace studentů a absolventů mezi studenty českých vysokých škol. Projekt je realizován ve spolupráci s prestižní výzkumnou agenturou GFK, univerzitami, studentskými organizacemi a firemními partnery. Pořadí v kategorii Farmaceut & Lékař je určováno na základě zpětné vazby studentů farmaceutických a lékařských fakult vysokých škol. Cílem této studie je ukázat preferované společnosti, kde mladí talentovaní lidé chtějí zahájit a rozvíjet svou kariéru.

„Na toto nové ocenění jsme velmi hrdí. Výsledky studie potvrzují snažení společnosti Zentiva v oblasti rozvoje talentů. Ve společnosti Zentiva jsou mladí vědci jedním z klíčových aktiv, která nám umožňují zajistit úspěch i pro budoucí generace. Díky tomu, že jeden druhého nabíjíme nadšením a důvěrou, je společnost Zentiva skvělým místem pro práci“, říká Ines Windisch, Head of Corporate Affairs and Human Resources.

O společnosti Zentiva | www.zentiva.cz


V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči.

V dnešní době pak každodenní řešení, na která se všichni spoléháme, skutečně představují zásadní základ zdravého života. Společnost Zentiva pracuje pro občany Evropy. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů i lepšího přístupu ke zdravotní péči.

Díky 2 500 zaměstnancům v celé Evropě a 2 výrobním závodům v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických a OTC přípravků, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče..

 

Kontakt pro média


Mounira Lemoui
Communication Business Partner
Zentiva Group, a.s.
GSM: +420 727 873 159
U Kabelovny 130, 102 37 Praha
Česká republika
www.zentiva.cz