Osoba zodpovědná za ochranu dat

Michal Merta, MBA, MSc., LL.M

Tel: +420 234 363 666

E-mail: dpo@zentiva.com