Informace pro dodavatele

Všeobecné dodací podmínky skupiny Sanofi (zahrnující společnost Zentiva) stanovují základní podmínky, na jejichž základě se Zentiva a druhá smluvní strana zavazují uzavřít a realizovat smluvní vztah. Všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky objednatele a v okamžiku akceptace objednávky dodavatelem se stávají závaznými pro obě smluvní strany.

Všeobecné dodací podmínky jsou dostupné ke stažení v českém a anglickém jazyce a jsou aktuální k 1.1.2014:

Všeobecné dodací podmínky Sanofi Group (pdf, 240 kB)  |  General Terms of Delivery, Sanofi Group (pdf, 238 kB)
Příloha: Závazné podmínky BOZP, PO a ZP pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva - česky (pdf, 930 kB)  |  Binding Terms and Conditions of the occupational health and safety, fire prevention and environment protection, applicable to the contractors operating in the Zentiva, Inc. site. (pdf, 138 kB)
Etický kodex (pdf, 4,38 MB)  |  Code of Ethics (pdf, 2,14 MB)