Informace pro dodavatele

Všeobecné dodací podmínky skupiny Sanofi (zahrnující společnost Zentiva) stanovují základní podmínky, na jejichž základě se Zentiva a druhá smluvní strana zavazují uzavřít a realizovat smluvní vztah. Všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky objednatele a v okamžiku akceptace objednávky dodavatelem se stávají závaznými pro obě smluvní strany.

Všeobecné dodací podmínky jsou dostupné ke stažení v českém a anglickém jazyce a jsou aktuální k 1.1.2014:

Všeobecné dodací podmínky Sanofi Group (pdf, 240 kB)  |  General Terms of Delivery, Sanofi Group (pdf, 238 kB)
Příloha: Závazné podmínky BOZP, PO a ZP pro dodavatele provádějící činnost v areálu Zentiva - česky (pdf, 930 kB)
Etický kodex (pdf, 4,38 MB)  |  Code of Ethics (pdf, 2,14 MB)