Praxe pro studenty vysokých škol 2018

Pokud máte zájem přihlásit se na praxi, zašlete své CV a motivační dopis na email: praxe@zentiva.cz

Do emailu uveďte oblast praxe z níže uvedeného seznamu (maximálně tři oblasti), případně svůj zájem můžete upřesnit (např. máte-li praxi již předběžně dohodnutou s konkrétním zaměstnancem Zentivy) a termín, kdy chcete praxi absolvovat. Prosím, uveďte, zda se jedná o povinnou nebo nepovinnou praxi, ročník a typ studia.

Bez těchto informací nemůžeme Vaši žádost o praxi přijmout. V případě přijetí na praxi budete informováni emailem nejpozději 15. června.

Uzávěrka přihlášek je 16. května 2018.

HR oddělení, Zentiva Group, a.s.

Oblasti praxe

 • Spektrometrické metody – hmotnostní spektrometrie, IR, XRPD, stanovení velikosti částic
 • Analytický vývoj - HPLC 
 • Dissolutions in alternative media
 • Fyzikálně-chemická charakterizace léčivého přípravku – HPLC, Disoluce, XRPD
 • Kontrola kvality – laboratoř fyzická - chemická
 • Kontrola kvality – Laboratoř HPLC – Finální produkt
 • Kontrola kvality – Laboratoř HPLC-API
 • Kontrola kvality – Laboratoř DISOLUCE
 • Kontrola kvality – Laboratoř DISOLUCE - validace excelových sheetů
 • Krystalové inženýrství – příprava pevných forem účinných látek
 • Organická procesní technologie
 • Organická syntéza
 • Plynová chromatografie – Vývojová analytika 
 • Separační metody
 • Preformulace – Analýza originálních léčivých přípravků
 • Preformulace – Využití HPLC při charakterizaci chemické stability léčivého přípravku 
 • Vývoj pevné fáze – screening
 • Preformulace – využití pevnofázových technik v analýze léčivého přípravku
 • Preformulace  – Vibrační spektroskopie