Praxe pro studenty vysokých škol 2019

Pokud máte zájem přihlásit se na praxi, zašlete své CV a motivační dopis na email: praxe@zentiva.com

Do emailu uveďte oblast praxe z níže uvedeného seznamu (maximálně tři oblasti), případně svůj zájem můžete upřesnit (např. máte-li praxi již předběžně dohodnutou s konkrétním zaměstnancem Zentivy) a termín, kdy chcete praxi absolvovat. Prosím, uveďte, zda se jedná o povinnou nebo nepovinnou praxi, ročník a typ studia.

Bez těchto informací nemůžeme Vaši žádost o praxi přijmout. V případě přijetí na praxi budete informováni emailem nejpozději 31. května 2019.

Uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2019.

HR oddělení, Zentiva Group, a.s.

Oblasti praxe

 • Analytický vývoj - separační metody
 • Dissolutions in alternative media
 • Formulace: použití metodiky Design of Experiments ve vývoji lékových forem
 • Formulace: základní postupy vývoje lékových forem a jejich hodnocení
 • Kontrola kvality – Laboratoř DISOLUCE – validace excelových sheetů
 • Kontrola kvality – Laboratoř DISOLUCE
 • Kontrola kvality – laboratoř fyzická – chemická
 • Kontrola kvality – Laboratoř HPLC – Finální produkt
 • Kontrola kvality – Laboratoř HPLC-API
 • Krystalové inženýrství – příprava pevných forem účinných látek
 • Léková regulace - Registrace léčivých přípravků v Evropské Unii - legislativní požadavky, registrační procesy, specifika generických přípravků
 • Organická procesní technologie
 • Organická syntéza
 • Preformulace – Analýza originálních léčivých přípravků
 • Preformulace – Využití HPLC při charakterizaci chemické stability léčivého přípravku 
 • Preformulace – využití pevnofázových technik v analýze léčivého přípravku
 • Preformulace  – Vibrační spektroskopie
 • Spektrometrické metody – hmotnostní spektrometrie, IR, XRPD, stanovení velikosti částic
 • Vývoj pevné fáze – screening