Zprávy ze společnosti Zentiva

Laureát Nobelovy ceny předává českým studentům ocenění za výzkum rakoviny a lékových interakcí

22. června předal laureát Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn cenu společnosti Sanofi v oblasti farmacie doktorandům za výsledky jejich výzkumu ve třech vědeckých studiích zaměřených na rakovinu, lékové interakce a předklinický vývoj léčiv.

Vítězi se stali studenti Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Lékařské fakulty v Olomouci a Ústavu makromolekulární chemie, kteří si kromě uznání za svou práci rozdělili také peněžitou odměnu ve výši 100 000 korun a získali prestižní stáž v laboratoři ve Francii.

Soutěž pro talentované studenty farmacie organizuje Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi již od roku 2009.

„Skupina Sanofi investuje ročně do vědy a výzkumu v České republice přibližně 700 milionů korun, a část z těchto prostředků jde i do výzkumu na univerzitní půdě,“ vysvětluje tiskový mluvčí skupiny Sanofi v České republice Filip Hrubý a dodává, že autoři dvou nejlepších vědeckých prací získají vědecký pobyt v některé ze špičkových laboratoří ve Francii. Sanofi navíc mezi tři nejlepší účastníky každoročně rozdělí peněžitou odměnu ve výši 100 000 korun.

„Zájem studentů o soutěž neustále roste, stejně jako kvalita předkládaných projektů,“ uvedl Rachid Makhloufi, atašé Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze pro vědu a vyšší v zdělávání a jeden z členů odborné hodnoticí komise.

Cenu vítězům předal profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který společně se dvěma dalšími kolegy získal v roce 1987 Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických sloučenin, jejichž vlastností jsou interakce specifické pro konkrétní struktury na základě vysoce selektivní vazby s ionty a molekulami.

Letos porotu nejvíce zaujala práce Evy Koziolové z Ústavu makromolekulární chemie České akademie věd. Práce zkoumala možnosti léčby nádorů, při nichž by se neprojevovaly nežádoucí vedlejší účinky. Druhou cenu získal Tomáš Smutný z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, který strávil několik posledních let výzkumem enzymů, jež se významným způsobem podílejí na metabolismu léků a jsou základem pro nejrůznější lékové interakce.

„Ocenění je nepochybně způsobem, jak se dostat do širšího povědomí vědecké obce. Součástí ocenění je financování studijního pobytu v některé z vědeckých laboratoří ve Francii. Velmi rád bych navázal plodnou vědeckou spolupráci a prohloubil si znalosti v oboru molekulární farmakokinetiky,“ říká Smutný a dodává, že vzhledem k velmi silné konkurenci považuje ocenění za obrovskou poctu.

Souhlasí s ním i Kristýna Krasulová z Univerzity Palackého v Olomouci, které obsadila třetí místo. „Konkurence byla skutečně velká. O to větší je moje radost ze získaného ocenění.“ „Příležitost prezentovat výsledky mé vědecké práce v angličtině před odbornou komisí byla neocenitelná zkušenost,“ říká. Slavnostní předání vědeckých cen velvyslanectvím Francie v České republice proběhlo v Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví, za účasti Jeho Excelence Jeana-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francouzské republiky v České republice. 

Cena skupiny Sanofi za farmacii v roce 2016

Místo Jméno Pracoviště Název práce
1. Eva KOZIOLOVÁ Ústav makromolekulární chemie, Česká akademie věd ‘Development of polymeric conjugates of drugs effective in the treatment of very resistant solid tumours (Vývoj polymerických konjugátů léčiv účinných při léčbě velmi rezistentních pevných nádorů)’
2. Tomáš SMUTNÝ Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova v Praze ‘New in vitro liver models for preclinical drug development (Nové in-vitro jaterní modely pro předklinický vývoj léčivých přípravků)’
3. Kristýna KRASULOVÁ Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc ‘Enantio-specific interactions between clinically used drugs and liver cytochrome P450 (Enantio-specifické interakce mezi klinicky používanými léčivými přípravky a jaterním cytochromem P450) ’

Aktualizace: 7. února 2017

Společnost Zentiva je třetím * největším a nejrychleji rostoucím výrobcem generik v Evropě.