Zprávy ze společnosti Zentiva

The Parc Awards – ocenění pro nastupující talenty v oblasti výzkumu a vývoje léčiv

PRAHA – 5. března 2019: Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc, Pharmaceutical Applied Research Center) slaví pět let od svého vzniku a při této příležitosti uspořádalo první ročník předávání cen The Parc Awards, který se konal dnes, 5. března 2019, v pražské centrále společnosti Zentiva. Centrum The Parc představuje jedinečnou výzkumnou platformu, která podporuje nové generace vědců.

“Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s příští generací vědců a poskytovat jim možnost vyzkoušet si vývoj nových léčiv v praxi,” uvedl výkonný ředitel Pavel Calta, PhD. “Ocenění The Parc Awards se uděluje ve dvou kategoriích a umožňuje nám projevit zapojeným studentům uznání, které si zaslouží. Doufáme, že se mnoho z nich vydá na profesní dráhu v oblasti vývoje a výzkumu léčiv.”

Centrum The Parc vzniklo na základě iniciativy společnosti Zentiva ve spolupráci s třemi partnery z akademické sféry: Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a nově také Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Tato velmi úspěšná iniciativa propojila nastupující talenty s předními farmaceutickými i akademickými odborníky, kteří společně pracují na urychlení procesu inovací v oblasti výzkumu a vývoje léčiv.

Centrum Parc umožňuje doktorandům získat praxi v oboru pevnofázové chemie, farmaceutických technologií, biofarmacie a klinického výzkumu. Kromě toho spolupracuje s akademickými partnery napříč celou Evropou – díky tomu můžeme v rámci tohoto centra nabízet mentorský program, ve kterém na studenty dohlíží ti nejlepší vědci z akademického a průmyslového světa, sdílí s nimi své odborné znalosti a poskytují jim podporu v každodenních činnostech. Aktuálně se tohoto programu účastní 25 doktorandů. Od jeho vzniku již 8 studentů úspěšně absolvovalo, z nichž 4 nastoupili do společnosti Zentiva. Další 2 studenti se rozhodli pro kariéru v akademické sféře a rozšířili síť vědeckých pracovníků centra The Parc; zbývající 2 studenti v současné době pracují v předních farmaceutických společnostech.

“Jsme nesmírně vděční společnosti Zentiva za její podporu centru The Parc i za to, že našim doktorandům a akademickým pracovníkům nabízí příležitost spolupracovat s odborníky z našeho oboru a společně řešit ty největší výzvy, kterým čelí dnešní zdravotní péče. Rád bych pogratuloval oceněným a popřál jim mnoho úspěchů v jejich budoucí kariéře,” dodal prof. Ing. František Štěpánek, PhD.

 

O Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy


Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 1920 jako pátá fakulta Univerzity Karlovy. V současné době má 29 oddělení, 3 muzea a velkou botanickou zahradu. Fakulta je akademicky a organizačně rozdělena na 4 sekce: biologická, geografická, geologická a chemická. Kromě těchto sekcí má fakulta několik specializovaných výukových a výzkumných center včetně interdisciplinárních institucí, jako je Institut pro environmentální studia. Všechny části fakulty se podílejí na výuce i výzkumu.

 

O Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR (IOCB)


IOCB Praha je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je sledování základního výzkumu v oblasti chemické biologie a medicínské chemie, chemie organických látek a chemických materiálů, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí mise IOCB Praha je implementace výsledků základního výzkumu v praxi. Důraz na interdisciplinární výzkum vede k široké škále uplatnění v medicíně, farmacii a dalších oblastech.

 

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem prvotřídního studia a výzkumu v oblasti chemie v ČR a je jednou z největších vzdělávacích a výzkumných institucí v zemi zaměřených na technickou chemii, chemickou a biochemickou technologii, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a environmentální studia.

 

O společnosti Zentiva | www.zentiva.cz


V rámci společnosti Zentiva se snažíme o to, aby zdravotní péče byla právem, nikoliv výsadou. Víc než kdykoliv v minulosti lidé potřebují lepší přístup ke zdravotní péči.

V dnešní době pak každodenní řešení, na která se všichni spoléháme, skutečně představují zásadní základ zdravého života. Společnost Zentiva pracuje pro občany Evropy. Společně se zdravotnickými odborníky, lékárníky a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci zdravotnického systému i my cítíme závazek v oblasti snižování nákladů i lepšího přístupu ke zdravotní péči.

Díky 2 500 zaměstnancům v celé Evropě a 2 výrobním závodům v Praze a Bukurešti usilujeme o prvenství v oblasti generických a OTC přípravků, abychom lépe podporovali každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče.

 

Media contact


Mounira Lemoui
Communication Business Partner
Zentiva Group, a.s.
Cell: +420 727 873 159
U Kabelovny 130, 102 37 PRAGUE
Czech Republic
www.zentiva.com  

 


Aktualizace: 5. března 2019

Nejnovější zprávy

Zobrazit vše