Nacházíte se zde:   Hlavní stránka » Kontakt


Kontakt


Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Česká republika

Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Česká republika

T: +420 267 241 111
F: +420 267 243 769

T: +420 267 241 111
F: +420 267 243 769

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 14570

IČ 28446640

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl A,
vložka 64046

IČ 49240030


Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.


Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.
Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.


Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Sanofi nám můžete také nahlásit
e-mailem: PRG.CZ_PHV@sanofi.com či telefonicky: + 420 233 086 111


V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese
cz-info@sanofi.com nebo na telefonním čísle +420 233 086 111.

Poslední aktualizace: 22.7.2016 9:55 [ ↑ K obsahu ↑ ]